KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výskyt infekčních nemocí v Moravskoslezském kraji v srpnu 2011

Úvod / Občanům / Výskyt infekčních nemocí v Moravskoslezském kraji v srpnu 2011

Nejčastějším infekčním onemocněním v Moravskoslezském kraji, kterým se epidemiologové zabývají je infekční průjem vyvolaný různými původci. Patří sem běžně se vyskytující salmonelózy, kampylobakteriózy, bakteriální a virové průjmy. Méně často a typicky v létě se setkáváme s bacilární úplavicí, která je nezřídka importována ze zahraničí. V měsíci srpnu byla většina těchto onemocnění ojedinělých. Celkový počet těchto průjmů se oproti srpnu 2010 mírně snížil – ze 710 na 652, výrazné snížení nastalo u bacilární úplavice – z 31 na 3 případy, počet kampylobakterióz se snížil ze 468 na 381 případů, počet salmonelóz se mírně zvýšil – ze 113 na 117 případů.

V srpnu bylo hlášeno 117 případů salmonelóz. Většina lidí má tuto nemoc dobře v povědomí, spojenou s konzumací špatně tepelně upravených vajec nebo kuřecího masa. Veřejnosti méně známá, avšak nyní častěji se vyskytující je kampylobakterióza – onemocnění s průjmy a teplotami. V srpnu bylo těchto onemocnění hlášeno 381 případů. Rizikovým faktorem a vehikulem přenosu je často grilované maso kuřecí i vepřové, tepelně neupravené uzeniny. Dále byly hlášeny 3 případy bacilární úplavice – z toho 1 případ zavlečený z Arménie event. z Istanbulu.

Ze vzdušných nákaz byly hlášeny plané neštovice, spála, infekční mononukleóza, ojediněle příušnice. I těchto onemocnění bylo hlášeno méně, výrazný byl pokles u planých neštovic. Zaznamenali jsme několik případů virových žloutenek typu A, B i C.

Bylo hlášeno 12 případů nehnisavých meningitid a 1 onemocnění virovou encefalitidou. V tomto období se dále vyskytlo 38 případů lymeské boreliózy, která je přenášená klíšťaty a může mít různé formy a projevy. Také se vyskytlo 10 případů klíšťové encefalitidy, která je taktéž přenášená klíšťaty, avšak na rozdíl od boreliózy se jedná o nákazu s přírodní ohniskovostí a lze se proti ní účinně chránit očkováním. Nikdo z nemocných však očkován nebyl.

Výskyt infekčních onemocnění v měsíci srpnu 2011 se výrazně nelišil od ostatních letních měsíců.

Zveřejněno: 23.9.2011