KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

1.prosinec - Světový den boje proti AIDS

Úvod / Občanům / 1.prosinec - Světový den boje proti AIDS

1.prosinec je vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací jako světový den boje proti AIDS. U příležitosti tohoto dne se koná celá řada akcí, jejichž cílem je informovat širokou veřejnost o této problematice, informovat o infekci, která je velkým problémem veřejného zdravotnictví a také problémem sociálním a ekonomickým a týká se nás všech.

V letošním roce Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se již tradičně bude podílet společně s Českou společností AIDS pomoc, Fakultní nemocnici Ostrava a Dopravním podnikem města Ostravy na osvětové akci u této příležitosti, kdy do ulic města Ostravy opět vyjede "TRAMVAJ PROTI AIDS". Do této tramvaje bude možno nastoupit bezplatně a získat od odborníků informace k problematice HIV/AIDS.

U příležitosti Světového dne boje proti AIDS, chtěli bychom informovat občany o epidemiologické situaci ve výskytu této nákazy v Moravskoslezském kraji.

AIDS nepostihuje pouze občany Afriky či západní Evropy, ale počet tohoto onemocnění narůstá i v ČR, tj. i v našem kraji.

V České republice je k 31.10.2011 je evidováno 1649 HIV pozitivních osob (157/100 000 000 obyvatel), z toho je 336 je ve stadiu rozvinuté nákazy AIDS nemocných a 176 osob onemocnění za sledované období podlehlo.

V MSK jsou data o HIV+ osobách evidována 23 let, tj. od roku 1988. Za toto období bylo evidováno 115 případů HIV+ osob, z toho 15 osob již zemřelo. Do roku 2007 byly průměrně ročně zaznamenány 2 – 3 případy. Výrazný nárůst byl zaznamenán v roce 2008, kdy bylo evidováno 18 nových případů. V roce 2009 se jednalo v podstatě o setrvalý stav - bylo hlášeno 16 případů a k dalšímu nárůstu došlo v roce 2010 (23 případů). Letos zatím evidujeme 6 nových případů.

Nejvíce případů nákazy zaznamenáváme ve věkové skupině 25-34 letých osob, mezi postiženými převládají HIV+ muži (83%), což odpovídá i celorepublikové distribuci dle pohlaví a také věku. V posledních dvou letech u nově diagnostikovaných převažují muži mající sex s muži (dále jen MSM).

Od roku 2009 pozorujeme také nárůst tzv. koinfekcí, tj. HIV infekce a syfilis a to zejména u MSM. Zpravidla HIV nákaza je u MSM zjištěna druhotně a to v rámci stanovení syfilis neboli příjice. Nejvíce případů evidujeme dosud v okrese Ostrava, 15,8/100 000 obyvatel (53 případů).

Následuje Bruntálsko, 9,2/100 000 obyvatel (9 případů) a Frýdecko-Místecko, 8,0/100 000 obyvatel (17 případů).

Pro zájemce o anonymní a bezplatné vyšetření na HIV protilátky funguje v prostorách infekční kliniky FN Ostrava a to vždy ve čtvrtky od 15-17 hod. poradna ČSAP.

Přesto, že existuje farmakologická léčba, která se stále zdokonaluje a zkvalitňuje život nemocným AIDS měli bychom pamatovat, že stále se jedná o nemoc nevyléčitelnou, proti které neexistuje očkování a nejlepší strategií v boji proti AIDS je prevence.

Trasa tramvaje:

Výstaviště odjezd v 11:30 hodin směr Ostrava-Poruba přes Mariánské náměstí na konečnou „Vřesinská“, zpět přes centrum na Hlavní nádraží, dále přes Mariánské náměstí směr Dubina přes ÚAN, Vítkovice - Mírové náměstí, ÚMOb Jih, z Dubiny směr Hlavní nádraží přes Hrabůvka kostel, z Hlavního nádraží směr Výškovice přes Nová Ves vodárna a z Výškovic přes Mírové náměstí, Mariánské náměstí směr vozovna Moravská Ostrava, kde tramvaj jízdu ukončí. Vzhledem, že se jedná o mimořádnou linku, nejsou zveřejněny časy odjezd, ale pouze směr jízdy.

Zveřejněno: 1.12.2011