KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

1.prosinec - Světový den boje proti AIDS

Úvod / Občanům / 1.prosinec - Světový den boje proti AIDS

1.prosinec je vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací jako světový den boje proti AIDS. U příležitosti tohoto dne se koná celá řada akcí, jejichž cílem je informovat širokou veřejnost o této problematice, informovat o infekci, která je velkým problémem veřejného zdravotnictví a také problémem sociálním a ekonomickým a týká se nás všech.

V letošním roce Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se již tradičně bude podílet společně s Českou společností AIDS pomoc, Fakultní nemocnici Ostrava na osvětových akcích u této příležitosti.

U příležitosti Světového dne boje proti AIDS, chtěli bychom informovat občany o vývoji epidemiologické situace ve výskytu této HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji, protože tato nákaza nepostihuje pouze občany Afriky či západní Evropy, jak se řada z nás domnívá, ale případů tohoto onemocnění přibývá jak v ČR, tak i v našem kraji.

V České republice je k 31.9.2012 je celkem evidováno 1840 HIV pozitivních osob (174/1 000 000 obyvatel), z toho je 360 ve stadiu rozvinuté nákazy AIDS nemocných a 186 osob onemocnění za sledované období podlehlo.

V MSK jsou data o HIV+ osobách evidována 24 let, tj. od roku 1988. Za toto období bylo evidováno 131 případů HIV+ osob, z toho 16 osob již zemřelo. Do roku 2007 byly průměrně ročně zaznamenány 2 – 3 případy. Výrazný nárůst byl zaznamenán v roce 2008, kdy bylo evidováno 18 nových případů. V roce 2009 se jednalo v podstatě o setrvalý stav - bylo hlášeno 16 případů a k dalšímu nárůstu došlo v roce 2010 (23 případů) a v roce 2011 to bylo hlášeno 8 případů. Letos zatím evidujeme 14 nových případů.

Nejvíce případů nákazy zaznamenáváme ve věkové skupině 25-34 letých osob, mezi postiženými převládají HIV+ muži (84%), což odpovídá i celorepublikové distribuci dle pohlaví a také věku. V posledních dvou letech u nově diagnostikovaných převažují muži mající sex s muži (dále jen MSM).

Od roku 2009 pozorujeme také nárůst tzv. koinfekcí, tj. HIV infekce a syfilis a to zejména u MSM. Zpravidla HIV nákaza je u MSM zjištěna druhotně a to v rámci stanovení syfilis neboli příjice. Nejvíce případů evidujeme dosud v okrese Ostrava, 15,8/100 000 obyvatel (53 případů), následuje Bruntálsko, 9,2/100 000 obyvatel (9 případů) a Frýdecko-Místecko, 8,0/100 000 obyvatel (17 případů). Snižuje se i věk osob v době stanovení infekce, koncem loňského roku jsme zaznamenali HIV nákazu u 17 letého mladíka.

Pro zájemce o anonymní a bezplatné vyšetření na HIV protilátky funguje v prostorách infekční kliniky FN Ostrava a to vždy ve čtvrtky od 15-17 hod. poradna ČSAP.

Přesto, že existuje farmakologická léčba, která se stále zdokonaluje a zkvalitňuje život nemocným AIDS měli bychom pamatovat, že stále se jedná o nemoc nevyléčitelnou, proti které neexistuje očkování a nejlepší strategií v boji proti AIDS je prevence.

Akce u příležitosti dne boje proti AIDS:

„TRAMVAJ PROTI AIDS“

I v letošním roce vyjede v pátek 30.listopadu do ulic Ostravy „TRAMVAJ PROTI AIDS“, kterou organizuje ČSAP ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava a.s, v tramvaji budou přítomní lékaři Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a FN Ostrava, kteří budou zájemcům odpovídat na jejich dotazy týkající se problematiky HIV/AIDS. Cestující obdrží informační materiály o přenosech HIV, možnostech testování a účinné prevenci. Cestování touto tramvaji bude zdarma.

Trasa tramvaje:

Výstaviště odjezd v 11:00 hodin ze zastávky Výstaviště směr Ostrava-Poruba přes Mariánské náměstí na konečnou „Vřesinská“, v 11:40 zpět přes centrum na Hlavní nádraží. Odtud pojede tramvaj ve 12:25 na Výstaviště, kde bude ve 12:50 pokračovat v jízdě směr Náměstí Republiky, Mírové náměstí, SPORT ARÉNA a na konečnou ve Výškovicích. Z této zastávky se bude ve 13:35 vracet stejným směrem na Hlavní nádraží, odtud bude ve 14:21 vyjíždět na své poslední kolo směr zastávky Elektra, Krajský úřad, Mariánské náměstí, Ferona, Palkovského, Ředitelství Vítkovic 14:50, Mírové náměstí, Mariánské náměstí 14:59, Náměstí Republiky, Elektra a Hlavní nádraží, kde svou jízdu ukončí.

Dále proběhnou u příležitosti světového dne boje proti AIDS na území města Ostravy tyto akce.

  • 28.11.2012 na párty v klubu Alexandria od 20:00 hodin budou prováděny pracovníky ČSAP ve spolupráci s protiepidemickým odbore KHS MSK screeningové testy na HIV infekci.
  • 29.11.2012 od 12:30 bude ČSAP v rámci přednášek připravovaných na Lékařské fakultě Ostravské univerzity prezentovat svou činnost. Proběhne beseda se sestrou ostravského AIDS centra při KIL FN Ostrava na téma Riziko HIV infekce pracovníků ve zdravotnictví.
  • 30.11.2012 po ukončení tramvaje proti AIDS od 19:00 hodin proběhne diskuze s HIV pozitivním pacientem v Klubu Atlantik v Ostravě. Zde se budou také zájemcům provádět screeningové testy na HIV infekci.

Zveřejněno: 28.11.2012