KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální informace o vývoji bacilární úplavice - stav k 7.12.2012

Úvod / Občanům / Aktuální informace o vývoji bacilární úplavice - stav k 7.12.2012

V tomto týdnu bylo hlášeno 5 případů onemocnění bacilární úplavicí z lokality Ostrava –Přívoz a Vítkovice. Nová onemocnění jsou evidována u rodin žijících v soukromých bytech. Ohnisko na ubytovně ve Svinově a v Mariánských Horách již vyhaslo.

Celkem od poloviny srpna k dnešnímu dni evidujeme 121 případů bacilární úplavice u sociálně slabších rodin. V lokalitách Ostravy je to 109 případů a v okrese Karviná 12 případů onemocnění. Nejvyšší výskyt byl zaznamenán v lokalitách Svinov, Moravská Ostrava, Mariánské Hory a Vítkovice. Onemocnění se vyskytlo postupně ve 33 rodinách a onemocnělo 92 dětí a 29 dospělých. V této souvislosti byl nařízen lékařský dohled 293 osobám, které byly v kontaktu s nemocnou osobou a následně byl prováděn státní zdravotní dozor v ubytovacích zařízeních.

Bacilární úplavice je lidské onemocnění, bakterie se vylučuje stolicí a šíří se fekálně orálním přenosem.

Opakovaně upozorňujeme, že pro zabránění dalšího šíření je důležité dodržovat zásady osobní hygieny, především mytí rukou a desinfikovat sociální zařízení bytu.

Zveřejněno: 7.12.2012