KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Co je to <strong>střevní chřipka</strong> a jak se před ni chránit

Úvod / Občanům / Co je to <strong>střevní chřipka</strong> a jak se před ni chránit

V zimních měsících poměrně často dochází k nárůstů onemocnění mezi laiky označovanými jako střevní chřipka. I v letošním roce v současné době zaznamenáváme nárůst těchto onemocnění, způsobených viry, které nemají nic společného s virem chřipky, který postihuje dýchací cesty.

„Střevní chřipka“ je průjmové onemocnění virového původu, které nejčastěji vyvolávají rotaviry, noroviry, adenoviry, astroviry a další. Onemocnění probíhá zpravidla pod obrazem lehké až těžké akutní gastroenteritidy s vodnatými stolicemi, někdy s příměsím hlenu a krve, zvracením, horečkou a křečovitými bolestmi břicha.

Nejzávažnější průběh mají rotavirové infekce, které vedou k rychlému odvodnění organismu (dehydrataci) a postihují nejčastěji děti do 5 let s maximem v období 6 měsíců až 2 let, ale mohou se vyskytovat i u dospělých.

Doba od nakažení do vypuknutí příznaků (inkubační doba), je 1 - 3 dny, přenáší se fekálně orální cestou (ruce znečištěné stolicí), nejčastěji přímým kontaktem (virus na rukou přežívá až 4 hodiny, na okolních pevných plochách až týdny). Ve stolici je virus přítomen 7 -10 dnů, nejvyšší nakažlivost je však v prvních 4 dnech onemocnění a ke vzniku nákazy stačí malá infekční dávka. Proto i po prodělaném onemocnění je třeba úzkostlivě dodržovat hygienu rukou z cílem zamezení dalšího přenosu nákazy.

Rotaviry způsobují epidemické výskyty v dětských kolektivech (jesle, školka, kojenecké odd. apod.). V České republice bývá v posledních létech nejvyšší výskyt tohoto onemocnění v období března až dubna.

Noroviry jsou hlavními původci řady epidemií v zařízeních pro seniory, ve zdravotnických zařízeních, na pracovištích nebo při akcích s větší kumulací lidí. Postihují spíše starší děti a dospělé osoby, ke vzniku onemocnění stačí velmi nízká infekční dávka, inkubační doba se pohybuje mezi 18 – 72 hodinami. Virus se vylučuje stolicí s maximem v prvních dvou dnech onemocnění a k přenosu dochází obvykle fekálně orální cestou mezi lidmi, kontaminovanými potravinami, vodou a také vzduchem.

Prevence virových průjmových onemocnění spočívá v zamezení cesty přenosu a šíření infekce mezi lidmi (osobní hygiena, mytí rukou). U rotavirových infekcí je vhodné v nemocnicích a zařízeních pro seniory nemocné izolovat, důležitá je dezinfekce rukou personálů virucidními roztoky, používání jednorázových pomůcek a důsledná dekontaminace předmětů.

Novinkou je možnost aktivní imunizace - očkování proti rotavirům, proti norovirům t.č. neexistuje specifická ochrana očkováním.

V roce 2011 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 887 případů průjmových onemocnění virového původu, z toho 713 laboratorně potvrzených rotavirových infekcí a 105 norovirových. Jedná se pouze o laboratorně potvrzení případy, ve skutečnosti virových průjmových onemocnění je daleko více. S ohledem na poměrně rychle odeznívající onemocnění, řada osob nevyhledá ani lékařské ošetření a diagnóza není laboratorně prokázána. Většina onemocnění byla zaznamenána v rámci rodin, ale také i ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče.

Zveřejněno: 6.3.2012