KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zimní období – sezóna virových průjmů

Úvod / Občanům / Zimní období – sezóna virových průjmů

V zimních a časných jarních měsících dochází každoročně k nárůstu akutních střevních infekcí virového původu. Viry jako původci akutních střevních infekcí se uplatňují především u dětí, infekce u dospělých jsou méně časté. Mezi nejčastější vyvolavatele patří rotaviry a noroviry.

Rotaviry způsobují lokální epidemie v dětských kolektivech (jesle, školka, kojenecké odd. apod.). V roce 2011 bylo v Moravskoslezském kraji hlášeno 803 laboratorně potvrzených rotavirových infekcí, v roce 2012 došlo k mírnému poklesu. Bylo hlášeno 579 onemocnění, přičemž nejvyšší výskyt byl zaznamenán ve věkové skupině 1-4 roky.

Průběh onemocnění může být různě závažný, od lehkého až po těžké, život ohrožující stavy vyžadující hospitalizaci.

Rotavirové infekce nejčastěji postihují děti do 5 let s maximem v období 6 měsíců až 2 roky. U dospělých osob, novorozenců a kojenců do 2 měsíců je výskyt ojedinělý, často s bezpříznakovým průběhem.

Inkubační doba onemocnění je 1-2 dny, nejčastějšími příznaky jsou horečka, zvracení a vodnatý průjem trvající 2 - 6 dní. Mezi závažné komplikace patří rychlé odvodnění organismu (dehydratace). Virus může být stolicí vylučován i po odeznění klinických příznaků onemocnění, proto je třeba i po prodělaném onemocnění dbát na důslednou hygienu rukou. Zpravidla je virus přítomen ve stolici 7 -10 dnů po nákaze, u osob se sníženou imunitou však může přetrvávat i mnohem déle.

K přenosu onemocnění dochází nejčastěji fekálně orální cestou (stolicí kontaminovanýma rukama), k onemocnění stačí malá infekční dávka. Rotaviry jsou odolné vlivům zevního prostředí, na rukou přežívají několik hodin, na předmětech mnohem déle. Tyto vlastnosti spolu s nedostatečnou hygienou rukou umožňují rychlé šíření nemoci.

Druhými nejčastějšími vyvolavateli virových průjmů jsou noroviry. Postihují spíše starší děti a dospělé osoby. K onemocnění stačí velmi nízká infekční dávka, inkubační doba se pohybuje mezi 12 – 72 hodinami. Mezi nejčastější příznaky patří vodnatý průjem a zvracení, onemocnění trvá 1 - 4 dny. Virus může být vylučován stolicí až 2 týdny, s maximem v prvních dvou dnech onemocnění. K přenosu dochází fekálně orální cestou, požitím kontaminovaných potravin, kontaminované vody a také vzdušnou cestou, neboť zvratky obsahují hojné množství infekčních virových částic.

Noroviry jsou hlavními původci epidemií v zařízeních pro seniory, ve zdravotnických zařízeních, na výletních lodích, v armádě apod. Počty hlášených norovirových infekcí v Moravskoslezském kraji jsou již 2 roky téměř neměnné. V roce 2011 bylo laboratorně potvrzeno 114 norovirových infekcí a v loňském roce 113. Nejvyšší výskyt byl zaznamenán ve věkové skupině nad 15 let.

Prevence virových průjmových onemocnění spočívá v zamezení cesty přenosu a šíření infekce mezi lidmi. Mezi základní opatření patří izolace nemocných, důsledná osobní hygiena, zejména mytí rukou a v ohnisku nákazy desinfekce prostředky s virucidním účinkem.

Důležitou součástí prevence rotavirových infekcí je očkování. V České republice jsou registrovány 2 vakcíny, které jsou podávány ústy. Rotavirovou vakcínou lze očkovat děti starší 6 týdnů, nejpozději do věku 8 měsíců. Jsou podávány 2 – 3 dávky, v závislosti na zvolené očkovací látce. Očkovat lze celoročně, vhodnější je však očkovat mimo zimní měsíce, které jsou charakterizovány zvýšeným výskytem rotavirových infekcí. Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Proti norovirům v současné době očkování neexistuje.

Zveřejněno: 21.2.2013