KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální informace o vývoji teniázy na Opavsku

Úvod / Občanům / Aktuální informace o vývoji teniázy na Opavsku

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje k dnešnímu dni eviduje 9 laboratorně prokázaných teniáz a 3 suspektní případy (t.č.bez laboratorního průkazu). Všechna onemocnění jsou z Opavska t.č. z 5 lokalit. Všichni nemocni jsou léčení ambulantně. V současné době probíhá intenzivní šetření pracovníků Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje a Krajské veterinární správy za účelem objasnění vehikula (podezřelé potraviny z hovězího masa) a zdroje nákazy.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nadále vyzývá občany, kteří konzumovali tepelně neopracované maso a mají zdravotní potíže typu bolesti břicha, teplota, únava, občasné střevní potíže, aby vyhledali svého praktického lékaře.V případě dotazu je možno se obrátit na pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje na tel. čísle 595 138 122 nebo e-mailem na adresu: epidat.op@khsova.cz.

Zveřejněno: 12.4.2013