KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

24.březen - Světový den boje proti tuberkulóze

Úvod / Občanům / 24.březen - Světový den boje proti tuberkulóze

Světová zdravotnická organizace každoročně vyhlašuje 24. březen dnem Světového boje proti tuberkulóze. Tento den roku 1882 představil lékař Robert Koch výsledky svého výzkumu, objevení příčiny tuberkulózy, bacilu tuberkulózy. Byl to první krok k diagnostice a léčbě tohoto závažného onemocnění.

Tuberkulóza je celkové infekční onemocnění způsobené Mycobacterium tuberculosis komplex. Nejvýznamnějším původcem je Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis se uplatňuje výjimečně, ostatní druhy se vyskytují jen vzácně. Tuberkulóza postihuje nejčastěji plíce, mimoplicní lokalizace je méně častá. Onemocnění se šíří vzdušnou cestou, kapénkovou infekcí, hlavním zdrojem infekce je dýchací ústrojí infikovaných jedinců. Z hlediska nákazy je rizikový déletrvající kontakt s tuberkulózní osobou v uzavřeném prostoru.

Předpokládá se, že tuberkulózními bacily je infikována třetina lidstva. V roce 2010 bylo hlášeno 8,8 miliónů nových onemocnění, počet úmrtí dosáhl přibližně 1, 5 miliónů osob. Rozšíření tuberkulózy ve světě je značně nerovnoměrné, většina onemocnění připadá na rozvojové země.

Evropský region se na celosvětovém výskytu TBC podílí 4,7 %. V roce 2010 bylo v Evropském regionu hlášeno 309 648 nových případů tuberkulózy tj. 34/100 000 obyvatel, počet úmrtí byl 60 135, tj. 6,7 úmrtí na 100 000 obyvatel. Ve srovnání s rokem 2009 se mírně zvýšil počet onemocnění, které jsou způsobeny vysoce odolnými vůči léčbě kmeny původce tuberkulózy, z 12 % na 13,7 %. Epidemiologický výskyt je v Evropském regionu značně rozdílný, ve východní části je počet nově hlášených onemocnění několikanásobně vyšší (68,5/100 000 obyvatel) než v západní části (8,4/100 000 obyvatel). Mezi země s vyšším výskytem patří například Pobaltské státy, Bělorusko, Moldávie, Rusko, Ukrajina, Bulharsko a Rumunsko.

Česká republika patří mezi země s nejnižším výskytem tuberkulózy v Evropě, počet hlášených onemocnění se dlouhodobě snižuje. Na základě údajů z Registru tuberkulózy bylo v roce 2010 hlášeno 6,5 případů na 100 000 obyvatel, celkem tedy 680 případů tuberkulózy, z toho 117 (17,2 %) u osob narozených mimo ČR. Nejčastější formou onemocnění byla tuberkulóza dýchacího ústrojí (91 %), z toho zejména tuberkulóza plic (93 %). Na tuberkulózu zemřelo 28 lidí. Z celkového počtu hlášených úmrtí nebylo 27 osob dříve léčeno.

V našich podmínkách se onemocnění vyskytuje zejména ve vyšších věkových kategoriích nad 60 let. Pravděpodobnost onemocnění je vyšší u mužů, u osob se sníženou imunitou (HIV pozitivní jedinci) a osob žijících ve špatných socioekonomických podmínkách.

Vzhledem k příznivé epidemiologické situaci, která splňovala kritéria pro zrušení plošného očkování proti tuberkulóze, bylo od 1. 11. 2010 zavedeno pouze selektivní očkování dětí z rizikových skupin.

V Moravskoslezském kraji má onemocnění dlouhodobě klesající tendenci. Počet nově registrovaných onemocnění se snížil ze 175 v roce 2004 na 89 v roce 2010, což představuje snížení incidence z 13,9 na 7,1 případů/100 000 obyvatel. Výrazně převažovala plicní forma onemocnění. U dětí do 14 let nebyl v roce 2010 zaznamenán žádný nový případ onemocnění tuberkulózou. Nejvyšší výskyt je u osob nad 65 let věku, u mužů se počty nově hlášených onemocnění zvyšují již od 45 roku. Nejnižší výskyt je v okresech Nový Jičín a Opava.

Zveřejněno: 22.3.2012