KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace k TBC

Úvod / Občanům / Informace k TBC

7.10.2013 byla KHS MSK informována o úmrtí 24 leté ženy z Karvinska na tbc plic. Jednalo se o ženu ze sociálně slabé skupiny, která pro své atypické zdravotní potíže vyhledala lékařskou pomoc až koncem září, kdy došlo k progresi onemocnění.

V této souvislosti byla neprodleně zahájena příslušná protiepidemická opatření ve spolupráci s místně příslušnou plicní ambulancí, pediatry a sociálními pracovníky u osob, které přišly do epidemiologicky významného kontaktu. Tyto osoby byly a jsou podrobeny dispenzarizaci na plicním středisku. Celkem je v této souvislosti dispenzarizováno 150 osob. Nákaza byla vyhledána u jednoho muže, který je izolován a podroben ústavní léčbě.

Tuberkulóza je onemocnění, které se šíří vzdušnou cestou, ne však tak jednoduše jako např. chřipka. Pro přenos onemocnění je potřebný dlouhodobý kontakt s nemocným, tj. v minimální délce 4 hodin v uzavřené místnosti, špatně větratelné. Nelze se tedy obávat jízdy v dopravním prostředku či návštěvy obchodu nebo jiných veřejných prostor.

Při výskytu onemocnění nebo při úmrtí na infekční onemocnění KHS MSK informuje osoby a zařízení, kterých se protiepidemická opatření přímo týkají.

Lidé z okolí ubytovny se nemusejí obávat o své zdraví, neboť právě protiepidemická opatření u osob v kontaktu s nemocným jsou důležitá pro včasné zachycení onemocnění, a tím zabránění dalšímu šíření.

Výskyt tuberkulózy má v posledních letech klesající trend nejen v Moravskoslezském kraji, ale také v České republice i v Evropě. Zatímco v loňském roce bylo evidováno v MSK 85 případů tohoto onemocnění, v letošním roce je to k 10.12.2013 jen 49 případů onemocnění, což jsou 4 případy na 100 000 obyvatel. V České republice bylo v roce 2012 hlášeno 611 případů onemocnění, což je 5,8 případů na 100 000 obyvatel. Například před 10 lety ( v roce 2002) to byl dvojnásobek - 1200 případů.

Zveřejněno: 11.12.2013