KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace pro cestující do zemí s výskytem dětské obrny

Úvod / Občanům / Informace pro cestující do zemí s výskytem dětské obrny

zpracováno ECDC ke dni 28.5.2014

S ohledem na vývoj epidemiologické situace ve výskytu dětské obrny (dále jen Polio) vydala Světová zdravotnická organizace (WHO ) dosavadní doporučení pro cestovatele vyjíždějící do zemí s výskytem dětské obrny .

Evropské centrum pro kontrolu infekčních nemocí(dále ECDC) zpracovalo na žádost Evropské komise doporučení pro cestovatele členských států, kteří cestují do zemí s výskytem dětské obrny:

  • země s výskytem Polio – zavlečení (export) : Pákistán, Kamerun a Sýrie , kde jsou hlášeny případy dětské obrny a ze kterých byl poliovirus v nedávné minulosti zavlečen do jiných zemí, a ;
  • země s endemickým výskytem Polio : Afghánistán , Rovníková Guinea , Etiopie , Irák, Izrael , Somálsko a Nigérie , jedná se o země s výskytem divokého polioviru , ale v současné době nedošlo k zavlečení divokého polioviru do jiných zemí.

Doporučení ECDC pro cestující:

  1. Cestující ze zemí EU , kteří jsou řádně očkovaní proti dětské obrně v souladu s národním očkovacím kalendářem, kteří žijí a plánují vycestovat do některé z 10 zemí s výskytem polio, měli by se nechat naočkovat další dávkou vakcíny IPV (inaktivovaná vakcína proti Polio). Je důležité, aby cestující vyjíždějící do zemí s výskytem Polio byli očkováni další dávkou IPV vakcíny a to v průběhu 12 měsíců ode dne, kdy mají v plánu vycestovat ze země s výskytem dětské obrny.
  2. Každý, kdo žije nebo pobýval déle než čtyři týdny v oblasti s výskytem dětské obrny a plánuje vycestovat z této země, měl by se nechat naočkovat jednou dávkou vakcíny proti dětské obrně (IPV nebo OPV ) nejpozději čtyři týdny před a během 12 měsíců ode dne odjezdu z oblastí s výskytem dětské obrny.
  3. Pokud cestující pobýval více než čtyři týdny v zemi s výskytem dětské obrny a musí nutně vycestovat z této země (tj. v průběhu čtyř týdnů ), měl by být naočkován jednou dávkou vakcíny proti dětské obrně nejpozději do doby odjezdu , ledaže již obdržel dávku vakcíny během posledních 12 měsíců.
  4. Kromě toho ECDC rovněž vydala obecné pokyny pro cestující:

  5. Cestující by měli mít během cesty s sebou doklad o svém očkování proti dětské obrně zapsaný v mezinárodním očkovacím průkazu a to při cestách do a ze zemí s výskytem dětské obrny.
  6. Občan EU, který nebyl očkován proti dětské obrně vůbec, nebo byl neúplně očkován , nebo si není jist o svém očkovacím statusu , měl by se poradit se svým ošetřujícím lékařem, epidemiologem nebo v očkovacím centru. Toto doporučení je i pro cestovatele do zemí s výskytem dětské a pro všechny občany a rezidenty EU bez ohledu na cestovní plány.
  7. Tato doporučení s vztahují na dospělé a děti mladší 18 let. Vzhledem k tomu, že děti jsou v rámci pravidelného očkování očkovány proti dětské obrně kombinovanými vakcínami (jedna injekce má několik složek) případnou vakcinace je třeba konzultovat s dětským lékařem nebo v očkovacím centru s ohledem na načasování a výběr vakcíny pro děti.
  8. Kontakt s poliovirem v oblasti s výskytem dětské obrny, lze zamezit s ohledem na cestu přenosu, přísným dodržováním hygieny rukou (tj., mytím rukou mýdlem před přípravou jídla a před jídlem a po použití WC) a mytím a loupáním syrového ovoce a zeleniny bezprostředně před jídlem.

Volný překlad z materiálu ECDC.

Zveřejněno: 5.6.2014