KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Nastává období zvýšené aktivity klíšťat

Úvod / Občanům / Nastává období zvýšené aktivity klíšťat

Jarní počasí v posledních dnech přeje i klíšťatům. Právě teplo a vlhko podporuje jejich aktivitu. Klíště Ixodes ricinus je nejhojnějším druhem klíšťat na našem území. Vyskytuje se zejména na zarostlých pozemcích, okrajích lesů a vlhkých loukách až do nadmořské výšky kolem osmi set metrů nad mořem.

V současnosti se již v přírodě vyskytují jak dospělí jedinci, tak i nedospělé larvy (mají jen 6 noh) a nymfy.

Klíšťata jsou nebezpečná pro svou schopnost přenášet některá infekční onemocnění, zejména klíšťovou encefalitidu a Lymskou boreliózu, obě nákazy patří mezi nákazy s přírodní ohniskovostí. Výskyt onemocnění přenášených klíšťaty v Moravskoslezském kraji kolísá podle jednotlivých sezon a situace v regionu je velmi rozdílná. V roce 2011 bylo hlášeno v Moravskoslezském kraji 50 onemocnění klíšťovou encefalitidou (5- letý průměr činí 42,2 případů), nejvyšší výskyt byl zaznamenán v okrese Bruntál – 14 onemocnění. Výskyt Lymeské borreliózy v roce 2011 byl 336 případů (5 letý průměr činí 369,4 případů) s nejvyšším výskytem v okrese Ostrava – 110 onemocnění. Zatímco oblast Beskyd a jejich podhůří je relativně bezpečná, nejvyšší relativní výskyt onemocnění klíšťovým zánětem mozku i Lymeskou borreliózou je na Bruntálsku.

Při jarním pobytu v přírodě je tedy třeba se proti klíšťatům chránit. K preventivním opatřením patří užívání vhodného oděvu světlé barvy s dlouhými rukávy a nohavicemi při vycházkách a při pobytu v terénu.Vhodný oděv sice klíšťata přímo neodpuzuje, ale umožní je lépe nalézt před jejich přisátím. Nelze opomenout také užívání repelentních přípravků na nekryté části těla a prohlídku těla co nejdříve po návratu domů a neprodlené odstranění nalezených klíšťat. Možnost vzniku nákazy se výrazně zvyšuje s dobou, která uplynula od přisátí klíštěte do jeho odstranění. Optimální je proto odstranění nalezených klíšťat do 12 hodin od návratu domů. Při odstraňování klíštěte, nejlépe s použitím pinzety, je třeba předejít potřísnění rukou či sliznic krví klíštěte. Místo přisátí je po vytažení nutno dezinfikovat, nejlépe jodovým preparátem.

Proti onemocnění klíšťovou encefalitidou je možno se chránit preventivním očkováním, tato možnost ovšem není u onemocnění Lymskou boreliózou. Proto pokud se v místě předchozího přisátí klíštěte nebo jinde na těle po přisátí objeví červená skvrna (Erytema migrans), doporučujeme navštívit lékaře, který pacienta vyšetří.

Zájemci mohou získávat průběžně informace o aktivitě klíšťat a z toho vyplývajících rizik na portálu ministerstva zdravotnictví na adrese: www.mzcr.cz , kde jsou uveřejňovány týdenní předpovědi.

Zveřejněno

Zveřejněno: 10.5.2012