KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

CHŘIPKA - nebezpečí pro každého, Chřipka si nevybírá

Úvod / Občanům / CHŘIPKA - nebezpečí pro každého, Chřipka si nevybírá

S nástupem podzimu dochází jako každoročně k sezónnímu zvýšení výskytu akutních respiračních infekcí. Tato onemocnění způsobuje řada respiračních virů a bakterií. Jejich zvýšený výskyt zpravidla předchází vlně chřipky. Mnoho lidí zaměňuje nachlazení s chřipkou, avšak nachlazení není chřipka.

Chřipka je onemocnění, které se projevuje vysokou teplotou, zánětem dýchacího ústrojí, bolestmi kloubů a hlavy. V prvních dnech nebývá rýma ani kašel. Tyto příznaky se dostavují později a kašel bývá nejdříve suchý a postupně přechází ve vlhký kašel. Nemoc trvá obvykle sedm až deset dní a pak po rekonvalescenci většinou končí uzdravením.

U některých případů onemocnění chřipkou se však mohou přidat komplikace jako zánět středního ucha, zánět čelistních dutin nebo zápal plic. Tyto komplikace se mohou projevit jak u osob s jiným závažným základním onemocněním jako je např. onemocnění srdce, plic, ledvin, cukrovka apod., tak u jinak zdravých osob.

Inkubační doba chřipky je několik hodin až 2 dny.

Člověk se nakazí přímým stykem s nemocným vzdušnou cestou – kapénkami nebo předměty kontaminovanými sekrety nemocného. Nemocný člověk je nejnakažlivější v prvních třech dnech své nemoci.

Chřipka se vyskytuje celosvětově, ročně onemocní přibližně 10 až 15 procent populace. Typicky probíhá v epidemiích, ke kterým většinou dochází v chladném období roku.

K nespecifickým opatřením při předcházení respiračním infekcím a chřipce patří dodržování zásad zdravého životního stylu jako je životospráva, sport, otužování a v neposlední řadě dostatečný přísun potřebného množství vitamínů, zejména vitamínu C, nejlépe v jeho přirozené formě a to konzumací čerstvé zeleniny a ovoce.

Nejvhodnější způsob prevence chřipky je očkování. Chřipka, resp. virus chřipky se rok od roku mění a proto je nutné očkování každý rok opakovat. Současná vakcína každoročně obsahuje aktuální kmeny viru chřipky A i B a je určena zejména osobám se závažnějším onemocněním jako je onemocnění srdce, cév, ledvin a dýchacích cest, u nichž by chřipka mohla výrazně zhoršit jejich zdravotní stav.

Rovněž možnost očkování by měly zvážit i zdravé osoby pečující o své zdraví, pro které by onemocnění chřipkou vedlo k ekonomickým ztrátám z důvodu nepřítomnosti v práci.

    Dle platné legislativy je očkování proti chřipce hrazeno ze zdravotního pojištění :
  • u osob nad 65 let věku,
  • u osob po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
  • u osob, které trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo cukrovkou
  • a u osob umístěných ve vyjmenovaných zařízeních.

V některých zemích včetně České republiky však není očkování využíváno v rozsahu, který by odpovídal doporučením Světové zdravotnické organizace. Proočkovanost proti chřipce se v České republice pohybuje jen kolem 7 %. V Moravskoslezském kraji nedosahuje ani celorepublikové proočkovanosti a činí 4,1% v sezóně 2013-2014.

Epidemiologická situace je charakterizována týdenní incidencí akutních respiračních infekcí. Sezóna 2013-2014 byla pro výskyt chřipky příznivá, nemocnost pro akutní respirační infekce nepřekročila tzv. epidemický práh. Během letošního září roku 2014 dochází k pozvolnému vzestupu akutních respiračních infekcí.

Aktuální situace ARI.

Zveřejněno: 6.10.2014