KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Vyvěšení informace pro klienty zdravotnického zařízení

Úvod / Občanům / Vyvěšení informace pro klienty zdravotnického zařízení

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
v souvislosti s epidemiologickou situaci ve výskytu Eboly a možnosti jejího zavlečení i do ČR, je žádoucí co nejvíce omezit počet případných exponovaných osob. Proto by bylo vhodné vyvěšení informace pro klienty Vašeho zařízení např. na dveřích čekárny či ordinace. Informace by měla obsahovat upozornění pro všechny klienty, kteří se dostavují k ošetření a pobývali v minulých 21 dnech na území západní Afriky ( Sierra Leone, Guinea, Libérie) , aby tuto skutečnost ihned po příchodu oznámili personálu ambulance.

Zveřejněno: 21.10.2014