KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Současná epidemiologická situace u vybraných nákaz v MS kraji

Úvod / Občanům / Současná epidemiologická situace u vybraných nákaz v MS kraji

V minulých týdnech, zhruba od konce září, došlo k předpokládanému růstu týdenní nemocnosti akutními infekcemi dýchacích cest (ARI). Ve srovnání s minulým rokem však byla situace příznivější a současná nemocnost odpovídá běžnému výskytu v tomto ročním období. Jak je u těchto onemocnění běžné, jsou nejvíce postiženou věkovou skupinou děti předškolního věku. Mezi původci onemocnění jsou běžné respirační viry, nejčastěji však Mycoplasma pneumoniae.

Na stránkách www.khsova.cz lze nalézt týdenní výstupy nemocnosti ARI v Moravskoslezském kraji.

Od listopadu zahájila jako každoročně KHS MSK monitorování počtu osob ošetřených pro ARI na všech pohotovostech v kraji s cílem včasného zachycení nárůstu těchto onemocnění v populaci.

Letošní výskyt akutních průjmových onemocnění můžeme označit s ohledem na proběhlou letní rekreaci za příznivý. Počet hlášených průjmů, mezi nimiž dominovaly kampylobakteriózy a salmonelózy, byl ve srovnání s loňským rokem na stejné úrovni. Snížil se výskyt bacilární úplavice, z 38 na 8 případů v letní sezóně.

Přestože sezonalita výskytu klíšťového zánětu mozku ještě zcela nekončí, jsou dosavadní počty hlášených onemocnění vyšší než v loňském roce. Z loňských 26 případů vzrostl letos počet onemocnění na 30 a nejvyšší počty nemocných jsou hlášeny z oblastí zvýšeného výskytu ohnisek klíšťové encefalitidy, tj. Bruntálska a Opavska.

V letošním roce jsme zaznamenali výskyt svrabu v zařízeních sociálních služeb pro seniory a v dětském domově. Ve většině případů došlo k vlečení nákazy při přijetí nového klienta. I přesto, že je v zařízeních zajišťována kvalitní hygienická péče, diagnostika svrabu je velmi obtížná. Na kůži nejsou typické projevy. První případy jsou často diagnostikovány jako ekzém nebo alergická dermatitida. Teprve, když se toto infekční onemocnění přenese na další klienty v zařízení, včetně ošetřujícího personálu, je onemocnění diagnostikováno. Z tohoto důvodu je svrab nejčastější přenosnou parazitární nemocí z povolání. Při každém hlášení výskytu se provádí šetření v ohnisku nákazy a zkontrolují se přijatá protiepidemická opatření k zamezení dalšího šíření. Do konce září letošního roku evidujeme 288 případů onemocnění svrabem oproti loňskému roku, kdy bylo hlášeno 335 případů.

V Moravskoslezském kraji evidujeme celkem 168 HIV pozitivních osob (144 mužů a 24 žen). V letošním roce máme hlášeno 21 nových případů. Z celkového počtu se letos jedná o 20 mužů a 1 ženu, z toho jsou 3 cizinci bydlící v ČR. 14 mužů uvedlo homosexuální orientaci, 5 heterosexuální orientaci a 2 osoby byly vyšetřeny anonymně. U šesti případů byla prokázána současně i nákaza syfilidou. Jeden muž na nákazu zemřel. V roce 2014 je nejvíce případů evidováno v Ostravě, tj. 13, dále na Opavsku 3, na Bruntálsku 2, na Frýdecku 2, na Karvinsku 1 případ. Nejvíce postiženou věkovou skupinou jsou osoby ve věku 20-34 let.

Zveřejněno: 5.11.2014