KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuálně zvýšený výskyt akutních průjmových onemocnění virového původu

Úvod / Občanům / Aktuálně zvýšený výskyt akutních průjmových onemocnění virového původu

Vzhledem k současnému častému výskytu akutních průjmových onemocnění v domovech pro seniory, léčebnách a v lůžkových zdravotnických zařízeních, u nichž je prokázán virový původ, bychom chtěli informovat o průběhu onemocnění a o možnostech prevence. V letošním roce bylo dosud hlášeno 91 případů, tento počet však neodpovídá skutečnému počtu akutních průjmových onemocnění virového původu.

Původce: Původcem onemocnění jsou nejčastěji noroviry a rotaviry.

Přenos: K přenosu většinou dochází fekálně orální cestou prostřednictvím kontaminovaných rukou, jídlem nebo vodou. Přenos může být zprostředkován i kontaminovanými předměty, či šířením infekčního aerosolu při zvracení.

Klinický průběh: Onemocnění většinou začíná náhle, jako nevolnost, průjmy (bez příměsi krve) se zvracením, tělesná teplota bývá v normě, nebo jen mírně zvýšená. Zvracení je nejčastějším příznakem u dětí. Komplikace hrozí z dehydratace (odvodnění), zvláště u dětí a osob staršího věku v důsledku průjmu a zvracení.

Léčba: V léčbě těchto onemocnění je nejdůležitější doplnit jak běžný denní příjem tekutin, tak i ztráty způsobené zvracením a průjmy.

Doba trvání potíží: Příznaky onemocnění trvají nejčastěji 1-3 dny, u malých dětí, starších osob a hospitalizovaných pacientů může onemocnění trvat 4-6 dnů. Infekčnost: Jedná se o nakažlivé, snadno přenosné onemocnění, nemocný je infekční minimálně po dobu 5 dnů od začátku onemocnění.

Sezónnost: Vrchol výskytu onemocnění je v zimních měsících, ale může se objevit v průběhu celého roku.

Nejčastěji postižená skupina: Onemocnění se může vyskytovat u jednotlivců jako sporadické onemocnění, ale také často jako hromadná onemocnění, např. v domovech pro seniory, léčebnách, nemocnicích a školách.

Prevence: Důsledné dodržování hygieny rukou, mytí mýdlem a vodou, nemocný by měl být izolován, ošetřující osoby musí dodržovat důsledně osobní hygienu rukou, popřípadě dezinfekci rukou a kontaminovaných ploch v okolí nemocného společně užívaných ploch a předmětů dezinfekčními prostředky s účinností na neobalené viry.

Zveřejněno: 30.1.2015