KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Průjmová onemocnění – výskyt v období ledna až srpna roku 2005 v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Průjmová onemocnění – výskyt v období ledna až srpna roku 2005 v Moravskoslezském kraji

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo letos jen k mírnému zvýšení výskytu akutních průjmových onemocnění (APO) vyvolaných zejména salmonelami a bakterií campylobacter, která způsobuje obdobné klinické potíže. Dosud jsme zaznamenali 1 765 případů salmonelózy, což je o 15% více než v loňském roce, a nárůst kampylobakterióz, kterých bylo hlášeno 3 486, je sice nižší (13%), avšak v četnosti výskytu závažnější.. K mimořádně závažnému hromadnému výskytu nedošlo, jedná se zpravidla o ojedinělá onemocnění, případně menší rodinné výskyty s postižením 2 až 3 členů rodiny. K výraznému zvýšení nemocnosti APO došlo v letních měsících a souvisí jednak s teplejším obdobím a s ním spojeným častějším rožněním a grilováním masa a masných výrobků v přírodě, dále s nedodržováním chladových podmínek pro bezpečné uchovávání zejména rizikových surovin a potravin, ke kterým patří maso, vejce a z nich připravovaná strava, cukrářské a lahůdkářské výrobky apod. Mezi jednotlivými onemocněními nebyla prokázána příčinná souvislost s konzumací potravin zakoupených v konkrétních prodejnách, případně s konzumací stravy v některém restauračním zařízení.

V rámci epidemiologického šetření bylo prověřováno několik menších hromadných výskytů APO v kraji. Bylo to 14 a 7 onemocnění ve 2 různých zdravotnických zařízeních na Karvinsku, 13 onemocnění dětí salmonelózou v MŠ v Ostravě Zábřehu, 25 onemocnění dětí za pobytu v dětském letním táboře v Klokočůvku ve Spálovském Mlýně a 22 nemocných salmonelózou, kteří se zúčastnili dvou na sobě nezávislých rodinných oslav v různých obcích na Opavsku. Na obě akce byly dodány stejné zákusky domácí výroby, které se uplatnily při přenosu nákazy. Počty nemocných , kteří onemocněli v souvislosti s výše uvedenými menšími epidemickými výskyty, jsou jen nepatrnou částí z celkového počtu hlášených průjmových onemocnění.

V posledním období také přibylo osob, které se nakazily, případně již onemocněly, za pobytu na zahraniční dovolené. Jedná se zejména o bacilární úplavici a nejčastěji postiženými jsou osoby pobývající v Egyptě. Při pobytu v cizině, hlavně v Africe a Asii, je nutné, aby rekreanti konzumovali jen dostatečně tepelně zpracované pokrmy, k pití užívali balené vody, nejlépe sycené kysličníkem uhličitým, k mytí ovoce používali nezávadnou vodu.

Epidemiologickou situaci ve výskytu akutních průjmových onemocnění v uvedeném období hodnotíme jako příznivou ve srovnání s minulými lety, ve kterých byly zaznamenány závažnější epidemické výskyty.

Zveřejněno: 9.9.2005