KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Průjmy způsobené Clostridium difficile

Úvod / Občanům / Průjmy způsobené Clostridium difficile

Vzhledem k četným dotazům podáváme tyto informace.

Clostridium difficile ( dále CDI) je spolurující bakterie, rostoucí za anerobních podmínek, část kmenů CDI tvoří toxiny A a B, které mohou působit širokou škálu klinických příznaků od lehkého průjmu až po život ohrožující kolitidu, kterou může provázet ruptura střeva. Toxin A poškozuje buňky střevního epitelu a kumulací tekutin ve střevě dochází k vodnatým někdy krvavým průjmům. Toxin B způsobuje nekrózu napadených tkání. CDI je přítomno v půdě, trávícím traktu zvířat a asi u 5% zdravých dospělých osob, u dětí je výskyt vyšší. K přenosu mezi pacienty může docházet prostřednictvím kontaminovaných předmětů nebo rukou. Rizikovými faktory je ATB terapie, vyšetření a chirurgické operace zažívacího traktu, oslabení organismu, vyšší věk.

Ve většině případů onemocní starší lidé, nad 65 let věku, u nichž je primárně základní závažné onemocnění, pro které jsou hospitalizováni a pro vysoké zánětlivé parametry léčeni širokospektrými antibiotiky. Jedná se o uroinfekty, chronické bronchitidy, bronchopneumonie, zhoubná onemocnění apod. U všech nemocných s klostridiovou infekcí byla zjištěna produkce toxinu, který poškozuje střevní epitel, vzniká zánět tlustého střeva s vodnatými průjmy. Pacienti s průjmovým klostidiovým onemocněním je nutné izolovat, striktně dodržovat bariérový ošetřovatelský systém, důsledné mytí rukou mycí emulzí, dezinfekci rukou, zavést zpřísněnou osobní hygienu personálu a pacientů.

V loňském roce jsme v Moravskoslezském kraji evidovali 240 průjmových klostridiových onemocnění, z toho 4 nemocní zemřeli. V letošním půl roce bylo zaznamenáno 124 onemocnění, z toho 2 úmrtí, všichni zemřelí byli ve stáří nad 80 let a měli primární závažné onemocnění.

Zveřejněno: 25.7.2012