KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Epidemiologická situace ve výskytu příušnic v MS kraji

Úvod / Občanům / Epidemiologická situace ve výskytu příušnic v MS kraji

Poslední dobou proběhly v médiích informace o nárůstu příušnic v České republice. V této souvislosti bychom chtěli informovat občany o výskytu tohoto onemocnění v Moravskoslezském kraji.

KHS MSK eviduje v letošním roce k 31.7.2012 celkem 48 případů onemocnění parotitidou, což je 3,9 případů na 100 000 obyvatel. Tato onemocnění byla nejčastěji hlášena u osob starších 15 let a tvoří 65 % všech hlášených onemocnění. Nejvyšší výskyt příušnic v Moravskoslezském kraji byl zaznamenám v roce 2006, kdy bylo hlášeno 1 226 případů onemocnění, tj. 98 případů na 100 000 obyvatel (viz tabulka a graf).

Toho času je situace v MS kraji ve výskytu onemocnění příušnicemi klidná.

Podrobnější informace o příušnicích naleznete zde.

Zveřejněno: 14.8.2012