KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

18. listopad - Evropský antibiotický den

Úvod / Občanům / 18. listopad - Evropský antibiotický den


18. listopad byl stanoven jako Evropský antibiotický den, jehož cílem je upozornit na zodpovědné zacházení s antibiotiky a ukázat na rizika spojená s jejich nevhodným užíváním a s tím spojenou antibiotickou rezistencí, která se do budoucna může stát těžko řešitelným problémem a hrozbou pro společnost. Rezistence bakterií stoupá, naopak počet nových ATB klesá. Jedná se o interdisciplinární problém, nejde jen o bakteriální rezistenci k antibiotikům u lidí, ale i o bakteriální rezistenci u zvířat a nezbytně se v řešení této problematiky musí uplatnit interdisciplinární přístup. Více k antibiotickému dni naleznete zde.

Zveřejněno: 16.11.2016