KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu spalniček v MSK – stav ke dni 4.4.2017

Úvod / Občanům / Aktuální epidemiologická situace ve výskytu spalniček v MSK – stav ke dni 4.4.2017

K dnešnímu dni eviduje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 17 případů onemocnění spalničkami v Ostravě. 16 případů onemocnění spalničkami bylo laboratorně potvrzeno, jeden uzavřen v klinicko epidemiologické souvislosti. Jedná se o 11 dětí, které nemohly být vzhledem ke svému nízkému věku očkovány. Dále se jedná o 6 dospělých osob. Očkování proti spalničkám se skládá z aplikace dvou dávek podaných ve stanoveném schématu. Údaj o očkování oběma dávkami vakcíny je znám jen u jedné z těchto dospělých osob, 4 dospělé osoby počet podaných dávek neznají a jedna osoba nedohledala údaje o očkování. Klinický průběh onemocnění je typický pro dané onemocnění a zatím nejsou evidovány komplikace.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje již stanovila příslušná protiepidemická opatření. Tato opatření byla stanovena nejen u osob, které byly s nemocnými v kontaktu, ale i u personálu nemocnic, kde jsou tito pacienti hospitalizováni.

Zveřejněno: 4.4.2017