KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu spalniček v MSK – stav ke dni 10.4.2017

Úvod / Občanům / Aktuální epidemiologická situace ve výskytu spalniček v MSK – stav ke dni 10.4.2017

K 10.4.2017 eviduje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje na území kraje 38 případů onemocnění spalničkami. 27 případů onemocnění spalničkami bylo laboratorně potvrzeno, na laboratorní potvrzení 11 klinických případů se čeká. 32 případů bylo zaznamenáno na území města Ostravy, po 1 případů je hlášeno z okresů Nový Jičín, Frýdek- Místek, Opava, 3 případy byly hlášeny z Karvinska.

Jedná se o 20 dětí (53%), které nemohly být vzhledem ke svému nízkému věku očkovány a 18 dospělých osob (47%), v tom 6 zdravotnických pracovníků.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje již stanovila příslušná protiepidemická opatření. Tato opatření byla stanovena nejen u osob, které byly s nemocnými v kontaktu, ale i u personálu nemocnic, kde jsou tito pacienti hospitalizováni. U nejvíce exponovaných zdravotnických i nezdravotnických pracovníků infekčních oddělení v kraji, dětských oddělení a ZZS na území města Ostravě. K ohroženým skupinám patří dětí mladší 15 měsíci věku, které vzhledem ke svému nízkému věku nemohly být očkovány a dále osoby, které si po očkování nevytvořily dostatečnou hladinu protilátek. Do této skupiny patří zejména osoby, které v minulosti byly očkovány pouze jednou dávkou.

Zveřejněno: 10.4.2017