KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu spalniček v MSK – stav ke dni 26.5.2017

Úvod / Občanům / Aktuální epidemiologická situace ve výskytu spalniček v MSK – stav ke dni 26.5.2017

V posledních dnech tohoto týdne nedošlo v MSK ke změně v počtu případů onemocnění spalničkami. K dnešnímu dni (26.5.2017) byla prováděna pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje protiepidemická opatření u 120 hlášených případů onemocnění spalničkami.

V souvislosti s epidemickým výskytem spalniček na území MSK byla zajišťována pracovníky krajské hygienické stanice protiepidemická opatření celkem u 1418 exponovaných osob ve 139 ohniscích nákazy (96x v rodinách, 15x ve zdravotnických zařízeních, 2x na středních školách, 3x na základních školách, 21x na pracovištích, 2x taneční soutěž).

Zveřejněno: 26.5.2017