KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální epidemiologická situace ve výskytu spalniček v MSK – stav ke dni 29.5.2017

Úvod / Občanům / Aktuální epidemiologická situace ve výskytu spalniček v MSK – stav ke dni 29.5.2017

K 29.5.2017 nedošlo v MSK k významné změně v počtu případů onemocnění spalničkami. Dosud byla prováděna pracovníky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje protiepidemická opatření u 121 hlášených případů onemocnění spalničkami.

V souvislosti s epidemickým výskytem spalniček na území MSK byla zajišťována pracovníky Krajské hygienické stanice MSK protiepidemická opatření u 1418 exponovaných osob ve 139 ohniscích nákazy (96x v rodinách, 15x ve zdravotnických zařízeních, 2x na středních školách, 3x na základních školách, 21x na pracovištích, 2x taneční soutěž).

Zveřejněno: 29.5.2017