KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zpráva o hromadném výskytu průjmových potíží bacilární úplavice ve 3 lokalitách Ostravy a v lokalitě Bohumín.

Úvod / Občanům / Zpráva o hromadném výskytu průjmových potíží bacilární úplavice ve 3 lokalitách Ostravy a v lokalitě Bohumín.

Od 16.8.2012 k dnešnímu dni bylo evidováno 31 případů akutního průjmového onemocnění. Z toho u ubytovaných na ubytovně ve Svinově – 22 onemocnění, další v lokalitách obytných domů Hrušov, Vítkovice, Bohumín. Onemocnění se vyskytlo postupně v 10 rodinách a onemocnělo 21 dětí a 10 dospělých. Jedná se o sociálně slabší rodiny s nižším hygienickým standardem.

Bacilární úplavice je akutní průjmové onemocnění s inkubační dobou 1 až 3 dny, event. 5 dní. Jedná se o výlučně lidské onemocnění, zdrojem tohoto onemocnění je člověk. Přenos se děje fekálně-orální cestou přímým kontaktem nebo kontaminovanými předměty.

Toto onemocnění je onemocněním "špinavých rukou" ; zásadou prevence je tedy dodržování osobní hygieny, zejména časté mytí rukou.

Krajská hygienická stanice eviduje v letošním roce před výše uvedeným hromadným výskytem pouze 1 případ onemocnění bacilární úplavicí, v loňském roce jsme evidovali celkem 44 případů těchto onemocnění.


Protiepidemická opatření:

Všem osobám, které přišly do kontaktu s onemocněním byl vystaven lékařský dohled, kdy se musí podrobit lékařským prohlídkám a laboratorním odběrům. Děti navštěvující předškolní a školní zařízení a přišly do kontaktu s onemocněním mají do odvolání zákaz školní docházky. Všem osobám bylo uloženo provádět desinfekci svého bytu, a zejména dodržovat zásady osobní hygieny. Celá záležitost byla projednána s romským koordinátorem města Ostravy a s občanskými sdruženími Jekhetane a Vzájemné soužití. Taktéž byl předán informační materiál o onemocnění bacilární úplavicí a o možnostech předcházení této nákazy.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě provedla dne 17.8.2012 státní zdravotní dozor v ubytovně a rozhodnutím byla nařízena protiepidemická opatření.

Dále byly kontaktovány školy, které navštěvují děti z těchto lokalit. Školy byly upozorněny na potřebu zvýšeného hygienického režimu a provádění řádné desinfekce sociálního zařízení po dobu výskytu tohoto onemocnění.

Zveřejněno: 19.9.2012