KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

K článku ,,Úplavice se šíří Ostravou, starostka se o epidemii dozvěděla pozdě“

Úvod / Občanům / K článku ,,Úplavice se šíří Ostravou, starostka se o epidemii dozvěděla pozdě“

Krajská hygienická stanice v případě výskytu hromadného průjmového onemocnění postupuje dle zákona o ochraně veřejného zdraví, tj. provádí opatření k předcházení vzniku a zamezení rozšíření infekčního onemocnění.

KHS MSK nařizuje protiepidemická opatření v zařízeních, kde se vyskytlo infekční onemocnění v inkubační době. Rovněž nařizuje opatření osobám, které přišly do kontaktu s infekčním onemocněním. Nemocné osoby jsou hospitalizovány.

Všem osobám, které přišly do kontaktu s akutním průjmovým onemocněním byl formou rozhodnutí KHS MSK nařízen lékařský dohled, spočívající v lékařských prohlídkách a laboratorních odběrech biologického materiálu.

K dnešnímu dni bylo vystaveno 93 rozhodnutí.

Dětem navštěvující předškolní a školní zařízení a přišly do kontaktu s onemocněním byl uložen zákaz školní docházky do odvolání. Všem osobám bylo uloženo provádět desinfekci svého bytu, a zejména důsledné dodržování zásad osobní hygieny, jelikož se jedná o „nemoc špinavých rukou“.

První 2 případy onemocnění v rámci rodiny se vyskytly na ubytovně v Ostravě - Svinově 16.8.2012 během prázdnin. Provozovateli ubytovny byla následují den nařízena rozhodnutím protiepidemická opatření na ubytovně. Kontrolou dne 10.9.20012 bylo potvrzeno dodržování protiepidemických opatření.

Další případy onemocnění byly na této ubytovně potvrzeny v pátek 7.9.2012 u 3 dětí předškolního věku. V týdnu od 10.9.2012 díky přenosu v rodinách bylo onemocnění potvrzeno v městských obvodech Ostrava - Vítkovice a Ostrava – Hrušov.

Z důvodů principu předběžné opatrnosti byla dne 14.9.2012 kontaktována vedení třech základních škol z lokalit Vítkovice, Hrušov, Přívoz s žádostí o zvýšení hygienického režimu a provádění řádné desinfekce sociálních zařízení po dobu výskytu tohoto onemocnění.

Stejně tak byla informována i základní škola ve Svinově, i přes skutečnost, že do školy dochází pouze jeden žák z ubytovny, který nebyl uveden jako kontakt s nemocnou osobou.

Vzhledem k výše uvedenému je patrno, že hygienická služba nemá povinnost informovat samosprávy obcí – starosty o konkrétním stavu obyvatel, pokud nehrozí nekontrolovatelné šíření onemocnění mezi obyvateli daného území. V opačném případě jsou samozřejmě starostové obcí žádáni o součinnost při zajištění protiepidemických opatření

Zveřejněno: 21.9.2012