KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální informace o vývoji bacilární úplavice

Úvod / Občanům / Aktuální informace o vývoji bacilární úplavice

K 21.9.2012 Krajská hygienická stanice MS kraje eviduje 34 případů bacilární úplavice v lokalitách Svinov, Hrušov a Vítkovice. Onemocnění se vyskytlo postupně v 9 rodinách a onemocnělo 25 dětí a 9 dospělých. Jedná se o sociálně slabší rodiny s nižším hygienickým standardem. Jedno onemocnění bylo zavlečeno do Bohumína.

První případy onemocnění byly u 2 dětí, u kterých byl původce nákazy potvrzen dne 16.8.2012. Další případy byly evidovány od 7.9.2012. Nemocní jsou izolováni na Klinice infekčního lékařství v Ostravě.

Všem osobám, které přišly do kontaktu s onemocněním byl vystaven lékařský dohled, spočívající v lékařských prohlídkách a laboratorních odběrech biologického materiálu. Děti navštěvující předškolní a školní zařízení a přišly do kontaktu s onemocněním mají zákaz školní docházky do odvolání. Všem osobám bylo u

Zveřejněno: 21.9.2012