KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace o vývoji epidemiologické situace ve výskytu žloutenky typu A v Bruntále

Úvod / Občanům / Informace o vývoji epidemiologické situace ve výskytu žloutenky typu A v Bruntále

K dnešnímu dni evidujeme 16 klinicky a laboratorně potvrzených případů žloutenky typu A a 1 suspektní případ. Většinu nemocných tvoří děti do 15 let věku, 2 onemocnění byla zaznamenána u dospělých. Všichni nemocni jsou hospitalizováni na infekčním oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

Dne 20.10.2005 bylo zahájeno mimořádné očkování schválené Hlavním hygienikem ČR dne 19.10.2005. Očkování se bude týkat osob - kontaktů, určených orgánem ochrany veřejného zdraví, které byly v kontaktů s onemocněním z lokality Dlouhá v Bruntále. Očkování provedou příslušní praktičtí lékaři pro děti a dorost a pro dospělé v termínu od 20.-27.10.2005 u určených kontaktů a to na základě laboratorních výsledků protilátek proti žloutence typu A.

V souvislosti s mimořádným očkováním vydal orgán ochrany veřejného zdraví nařízení KHS MSK o mimořádném očkování, které je vyvěšeno na úředních deskách Krajské hygienické Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a města Bruntál.

Zveřejněno: 21.10.2005