KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální informace o vývoji bacilární úplavice

Úvod / Občanům / Aktuální informace o vývoji bacilární úplavice

K dnešnímu dni 5.10.2012 Krajská hygienická stanice MS kraje eviduje 57 případů bacilární úplavice v lokalitách Svinov, Hrušov, Vítkovice, Mariánské Hory, Poruba a Bohumín. Onemocnění se vyskytlo postupně ve 14 rodinách a onemocnělo 38 dětí a 19 dospělých. Jedná se o sociálně slabší rodiny s nižším hygienickým standardem. Výskyt 4 onemocnění v Bohumíně je v epidemiologické souvislosti s výskytem v Ostravských lokalitách.

Dalším osobám, které přišly do kontaktu s onemocněním byl vystaven lékařský dohled, spočívající v lékařských prohlídkách a laboratorních odběrech biologického materiálu. Děti navštěvující předškolní a školní zařízení a přišly do kontaktu s onemocněním mají zákaz školní docházky do odvolání. Všem osobám bylo uloženo provádět desinfekci svého bytu, a zejména dodržovat zásady osobní hygieny. Celkem bylo vydáno 148 rozhodnutí osobám, které přišly do kontaktu s onemocněním.

Ve spolupráci se sociálními pracovníky města, občanskými sdruženími Vzájemné soužití a Jekhetane se předávají v rodinách informace a letáky o onemocnění, přenosu a prevenci bacilární úplavice. Hygienická služba provádí intenzivní preventivní kontroly ubytovacích zařízení v souvislosti s výskytem bacilární úplavice na území města Ostravy.

Zveřejněno: 5.10.2012