KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální informace o vývoji bacilární úplavice - stav k 15.10.2012

Úvod / Občanům / Aktuální informace o vývoji bacilární úplavice - stav k 15.10.2012

K dnešnímu dni 15.10.2012 v Moravskoslezském kraji evidujeme 67 případů akutního průjmového onemocnění bacilární úplavicí. V lokalitách Ostravy je to 59 případů a v okrese Karviná 8 případů. Dnes byly hlášeny 3 nové případy onemocnění, tj. 2 Ostravska a 1 z Karvinska. Nemocní jsou izolováni na Klinice infekčního lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě.

Onemocnění se vyskytlo postupně v 18 rodinách a onemocnělo 45 dětí a 22 dospělých. Jedná se o sociálně slabší rodiny s nižším hygienickým standardem. Celkem bylo vydáno 184 rozhodnutí osobám, které přišly do kontaktu s nemocným.

Onemocnění se šíří fekálně orální cestou zavlečením do dalších rodin. Epidemiologickým šetřením byl prokázán kontakt v postižených rodinách.

Nadále probíhá vyhledávání osob, které byly v kontaktu s novými nemocnými a tyto osoby mají nařízena protiepidemická opatření a lékařský dohled, v rámci kterého bylo celkem aktivně vyhledáno 21 osob, z nichž je převážná část bez potíží.

Krajská hygienická stanice pokračuje v preventivních kontrolách ubytovacích zařízení se zaměřením na šíření bacilární úplavice.

Znovu upozorňujeme, že pro zabránění dalšího šíření je důležité dodržovat zásady osobní hygieny, především mytí rukou a desinfikovat sociální zařízení bytu.

Zveřejněno: 15.10.2012