KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Jednání Krajské epidemiologické komise, 29. 1. 2020

Úvod / Občanům / Jednání Krajské epidemiologické komise, 29. 1. 2020

Dne 29. 1. 2020 proběhlo na Krajské hygienické stanici jednání Krajské epidemiologické komise (dále KEK) za přítomnosti zástupců KÚ MS kraje, KIL FNO, HZS, ZZS, Policie ČR. Poradu vedla MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., ředitelka Krajské hygienické stanice MS kraje a předsedkyně KEK.

Stěžejním bodem jednání byla aktuální epidemiologická problematika ve světě v souvislosti s výskytem onemocnění způsobených novým koronavirem (2019-n CoV) a preventivní kroky v rámci MSK.

Program jednání:

  1. Úvod – MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D, ředitelka KHS MSK
  2. Aktuální epidemiologická situace ve světě – 2019-nCoV
  3. Aktuální epidemiologická situace v MSK – chřipka
  4. Diskuse
  5. Závěr

MUDr. Irena Martinková, ředitelka protiepidemického odboru KHS MSK, místopředsedkyně KEK, ve své prezentaci informovala přítomné o:

  • Aktuální situaci ve výskytu 2019-nCoV ve světě
  • Klinických příznacích onemocnění
  • Možnostech diagnostiky, způsobech odběru klinického materiálu a zajištění jeho odvozu do NRL pro chřipku, SZÚ Praha
  • Protiepidemických opatřeních
  • Preventivních krocích v rámci MSK

Dále byla přítomným podána informace o sezónní chřipce, se zvýšeným výskytem SARI na území kraje.

Veškeré postupy budou průběžně koordinovány se zainteresovanými složkami integrovaného záchranného systému dle aktuální epidemiologické situace.

Zveřejněno: 30.1.2020