KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrola uložených opatření Vysoké škole báňské v souvislosti koronavirem

Úvod / Občanům / Kontrola uložených opatření Vysoké škole báňské v souvislosti koronavirem

Zaměstnanci Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě (dále jen KHS MSK) provedli v souvislosti s realizovanými opatřeními proti šíření nákazy koronavirem dne 12. 2. 2020 kontrolu kolejí na ul. Dr. Malého, Ostrava.

Hygienická služba po informaci dne 5. 2. 2020, podané ze strany Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) o předpokládaném nástupu některých studentů z Číny ke studiu, vyvolala společné jednání s rektorem VŠB-TUO. Téhož dne, tedy tři dny před očekávaným příletem studentů, vydala ředitelka a vedoucí služebního úřadu KHS MSK rozhodnutí, kterým zavázala vysokou školu k realizaci konkrétních preventivních kroků. Jednalo se mimo jiné o možnost umístit zdravé osoby, které pobývaly v Číně a vrátily se, do karantény po dobu 14 dnů. VŠB-TUO následně během tří dnů zprovoznila a vybavila příkladným způsobem část „zakonzervovaných“ kolejí Dr. Malého, k vytvoření možnosti karanténního režimu.

Kontrolou uložených opatření na kolejích Dr. Malého, do kterého byli následně umístěni čtyři studenti a studentky vracející se na výuku z Číny, bylo ověřeno plnění povinností uložených rozhodnutím Vysoké škole báňské – Technická univerzita Ostrava bez jakýchkoliv nedostatků.

Zveřejněno: 14.2.2020