KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Co mám dělat při návratu z Itálie?

Úvod / Občanům / Co mám dělat při návratu z Itálie?

Na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje (dále jen KHS MSK) se v současné době obrací stále více občanů, vracejících se z pracovních či soukromých pobytů na území Itálie. Chtějí vědět, zda jim budou provedeny odběry, nařízena karanténa, případně jaká režimová opatření se na ně vztahují a jaká mají dodržovat.

K 26.2.2020 je Itálie zemí EU, která je nejvíc zasažena probíhající epidemií způsobenou novým koronavirem (SARS-CoV-2).

K 26.2.2020 je z Itálie hlášeno 400 případů onemocnění a 12 případů úmrtí. Většina těchto onemocnění a úmrtí je však hlášena z poměrně omezené oblasti Lombardie, Benátsko a Emilia Romagna. Pokud jste přicestovali z jiných oblastí Itálie, je riziko nákazy velmi nízké.

Vzhledem k tomu, že KHSMSK je zahlcena dotazy od samotných občanů, jejich ošetřujících lékařů až po zaměstnavatele a ostatní instituce, jak postupovat v případě návratu z pobytu v Itálii, vydává následující obecné doporučení:

  • Pokud v době pobytu nebo při návratu do MSK máte zdravotní potíže typu horečka nad 38°C, kašel, dušnost, dechová nedostatečnost, kontaktujte neprodleně telefonicky z domova svého ošetřujícího lékaře, který Vám sdělí, jak dál postupovat. Alternativně můžete kontaktovat KHSMSK a její územní pracoviště na tel. čísle 112
  • Budete dotazováni na místo pobytu v Itálii, délku pobytu, zda jste se v Itálii účastnili akcí hromadného charakteru, případně, zda jste byli v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, anebo s osobou, která onemocněla onemocněním COVID - 19. Bude nařízena Vaše hospitalizace a budou Vám provedeny odběry na vyšetření onemocnění koronaviry.
  • Pokud nemáte žádné klinické příznaky, ale vracíte se z rizikových oblastí Lombardie, Benátska, případně oblasti Emilia Romagna, budou u vás po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem pravděpodobně nařízena karanténní opatření, s pravidelným sledováním zdravotního stavu.
  • V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikových oblastí, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) vám bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti vydání karantény. Pracovníci KHS MSK s vámi provedou podrobné depistážní šetření zaměřené na podrobnosti Vašeho pobytu v Itálii s přihlédnutím k vašemu zaměstnání. V některých případech u tzv. rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách, ve školství bude nařízení karanténních opatření individuálně vyhodnoceno na základě posouzení zdravotních rizik. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně a to vzhledem k riziku, které hrozí ve Vaší profesi.
  • V ostatních případech se po návratu doporučuje sebepozorování a v případě vzniku zdravotních potíží kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, nejlépe telefonicky, bez návštěvy zdravotnického zařízení.
  • Zveřejněno: 27.2.2020