KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Tisková zpráva - výklad některých bodů Mimořádného opatření 11/2020

Úvod / Občanům / Tisková zpráva - výklad některých bodů Mimořádného opatření 11/2020

Výklad bodu 1. Mimořádného opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě upřesňuje informace k bodu 1. Mimořádného opatření č. 11/2020, účinného od 29.6.2020, tj. k povinnosti všech osob zaměstnávajících přeshraniční pracovníky nebo občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu ekonomické činnosti, (dále jen „zaměstnavatel“) zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli, pro něhož vykonávají práci, jedenkrát za 10 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 4 dny.

K tomu se pro úplnost doplňuje, že od 29.6.2020 se jedná o novou povinnost jedenkrát za 10 dní (bez ohledu na stávající 30 denní testy) předložit svému zaměstnavateli lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, přičemž test nesmí být starší než 4 dny.

Tuto povinnost je zaměstnavatel povinen plnit ode dne účinnosti uvedeného mimořádného opatření (tj. od 29.6.2020). Je tedy nezbytné, aby se výše vymezení přeshraniční pracovníci, kteří pro zaměstnavatele vykonávají práci na území Moravskoslezského kraje, podrobili tomuto testu nejpozději do 9.7.2020 a poté každých 10 dní. Povinnost je splněna předložením lékařského potvrzení o absolvování PCR testu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem zaměstnavateli, nikoli pouhým absolvováním uvedeného testu. Test nesmí být starší než 4 dny.

Výklad bodu 3. Mimořádného opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě upřesňuje informace k bodu 3. Mimořádného opatření č. 11/2020, účinného od 29.6.2020, tj. k zákazu pohybu a pobytu osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné ve smyslu § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., s výjimkou stravovacích služeb, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to při kontaktu s klienty na vzdálenost kratší než 1,5 metru.

Výše uvedená povinnost se týká provozovatelů poskytujících služby klientům, jedná se o provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a to pouze v případě kdy provozovatelé těchto služeb, včetně zaměstnanců jsou s klientem na vzdálenost kratší než 1,5 metrů.

Seznam a provozní doba odběrových míst v Moravskoslezském kraji - stav ke dni 30.6.2020

Zveřejněno: 1.7.2020