KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č.16 a č. 17, platným od 24. 7. od 6 00 ráno do odvolání

Úvod / Občanům / Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č.16 a č. 17, platným od 24. 7. od 6 00 ráno do odvolání

Minulý týden zveřejnila KHS Moravskoslezského kraje mimořádné opatření č. 15, které reagovalo na zhoršenou epidemiologickou situaci v Moravskoslezském kraji. Opatření se setkalo z celou řadou negativních ohlasů, v pondělí 20. 7. na bezpečnostní radě Moravskoslezského kraje bylo ze strany KHS přislíbeno, že opatření budou průběžně aktualizovaná a z naší strany lépe a v dostatečném předstihu komunikována s veřejností. V průběhu posledního týdne došlo ve vývoji epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji k mírnému zlepšení. Optimistické jsou i zatímní výsledky plošného testování horníků na Karvinsku.

KHS proto v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v kraji vydává dvě nová mimořádná opatření, která současně původně vydané opatření ruší. Mimořádné opatření č. 16 zahrnuje převážnou část Moravskoslezského kraje – všechny obce z rozšířenou působností (ORP) v Moravskoslezském kraji, vyjma ORP v okrese Bruntál.

Je členěno podobně jako předchozí dokumenty na opatření, postihující určité činnosti, jejichž provozování považujeme z hlediska šíření onemocnění Covid 19 za rizikové.

Zůstává povinnost provádění vstupního vyšetření PCR testem při příjmu na lůžkovou část zdravotnických zařízení a při příjmu klienta do zařízení sociálních služeb. Toto opatření zůstává z důvodu přetrvávání rizika pro pacienty a klienty – během minulého týdne se vyskytla řada případů pozitivity na Covid 19 v nemocnicích i domovech pro seniory. Provádění opatření v těchto zařízeních je složité, ohrožuje pacienty, klienty i personál a může vyústit až v omezení provozu jednotlivých zařízení.

Dalším okruhem, který zůstává v platnosti, jsou podmínky pro provozovatele zotavovacích akcí, kterých je na území MS kraje pořádáno několik set.

Nejproblematičtější částí minulého mimořádného opatření se stalo pořádání hromadných akcí. KHS v této souvislosti čelila nejen možnosti odvolání ředitele, ale byly pořádány i demonstrace a podáno trestní oznámení. Opatření se částečně rozvolňuje, pokud se týká pořádání akcí ve venkovním prostoru, kde nestanoví regionální limit a ukládá zajištění povinností pro jejich provozovatele.

U akcí ve vnitřních prostorách se ponechává původní opatření v platnosti – tyto akce z hlediska možného šíření koronaviru jsou vůbec největším rizikem, jak ukazuje nedávný příklad z Prahy.

Zmírňují se podmínky provozování umělých koupališť, kde se limit osob zvyšuje na max. 500.

Zůstávají podmínky pro zveřejňování materiálů na webu a úředních deskách pro obce v Moravskoslezském kraji.

Zůstává i časové omezení provozu stravovacích služeb.

Na základě četných dotazů upřesňujeme, že pokud jde o svatby a pohřby, omezená doba provozoven stravovacích služeb se na ně nevztahuje, stejně jako nošení roušek v interiéru.

Povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště rovněž zůstává zachována, připouští se výjimky, např. u účastníků svateb a pohřbů, pro děti do 2 let, u osob při provádění autorského díla a podobně. Stejně tak dál platí i pro hromadnou dopravu.

Zůstávají rovněž v platnosti povinnosti pro zaměstnavatele a to včetně povinnosti pro přeshraniční pracovníky dokládat 1 x za 14 dnů potvrzení o negativním výsledku vyšetření na Covid 19. Toto opatření je nutné zejména proto, že pouze díky němu se podařilo v minulých dnech zachytit v Moravskoslezském kraji desítky bezpříznakových přeshraničních pracovníků, kteří představují riziko pro své firmy.

Nově se zavádějí povinnosti pro návštěvy věznic, které v minulém opatření nebyly uvedeny.

Samostatné mimořádné opatření č 17 vydáváme pro oblast okresu Bruntál. Je to proto, že zde je epidemiologická situace dlouhodobě stabilizovaná a není nutná stejná míra restrikce, jako ve zbytku kraje.

V okrese Bruntál tedy budou platit pouze omezení pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb zejména z toho důvodu, že systém je provázán se zbytkem kraje a je třeba podmínky nastavit jednotně.

Platí i omezení pro provozovatele zotavovacích akcí, protože jsou zde pořádána desítky akcí pro děti z celé ČR.

Zůstávají i opatření pro zaměstnavatele, neboť i na Bruntálsku je řada firem, která přeshraniční pracovníky zaměstnává.

Naopak se pro ORP Bruntál, Krnov a Rýmařov ruší regionální omezení pro hromadné akce venkovní i vnitřní, omezení činnosti koupališť a sportovišť a také omezení, která se týkají provozoven stravovacích služeb.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nadále situaci v celém kraji monitoruje a denně vyhodnocuje a je připravena sáhnout k dalším úpravám obou mimořádných opatření, pokud to situace umožní, nebo naopak přistoupit k jejich zpřísnění, bude-li to z hlediska prevence infekce nezbytné.

Zveřejněno: 23.7.2020