KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Kontrola mimořádných opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v souvislosti se šířením koronaviru

Úvod / Občanům / Kontrola mimořádných opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v souvislosti se šířením koronaviru

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provedla v týdnu od 20. do 24.07.2020 celkem 12 kontrol nad dodržováním mimořádných opatření č. 15/2020, č. 16/2020 a č. 17/2020 vydaných v souvislosti se šířením koronaviru. Tato opatření ukládají firmám několik důležitých povinností, které mají za cíl zpomalit a také zamezit přenosu onemocnění SARS-CoV-2 mezi zaměstnanci. Jedná se především o minimalizaci vzájemných kontaktů mezi zaměstnanci např. na pracovištích, v jídelnách nebo v sanitárních zařízeních, udržování bezpečných odstupů, je-li to možné a v používání ochrany úst a nosu (roušky aj.). V neposlední řadě se také jedná o povinnost pravidelně u přeshraničních pracovníků kontrolovat při vstupu na pracoviště, zda mají potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem.

V rámci doposud provedených kontrol nebylo zjištěno žádné pochybení zaměstnavatelů, nařízená mimořádná opatření jsou plněna a v rámci kontrol je ze strany kontrolovaných poskytována potřebná součinnost.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě bude takto zaměřené kontroly provádět i v následujícím období.

Zveřejněno: 28.7.2020