KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Tisková zpráva k vyhodnocení mimořádných opatření Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě č. 16/2020 a č. 17/2020 ke dni 31.7.2020

Úvod / Občanům / Tisková zpráva k vyhodnocení mimořádných opatření Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě č. 16/2020 a č. 17/2020 ke dni 31.7.2020

Na základě denního monitoringu epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji dospěla KHS MSK k závěru, že mimořádná opatření č. 16/2020 a č. 17/2020, vydaná v souvislosti se šířením koronaviru, zůstávají v platnosti beze změny, neboť nadále odpovídají stávající epidemiologické situaci v kraji ke dni 31.7.2020.

KHS MSK je zároveň připravena sáhnout k případným úpravám mimořádných opatření, pokud to epidemiologická situace v regionu umožní, nebo naopak přistoupit k jejich zpřísnění, bude-li to z hlediska prevence infekce nezbytné.

Zveřejněno: 31.7.2020