KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Vyhodnocení mimořádného úkolu „Kontrola sanitárních zařízení ve zdravotnických zařízeních“ v roce 2020

Úvod / Občanům / Vyhodnocení mimořádného úkolu „Kontrola sanitárních zařízení ve zdravotnických zařízeních“ v roce 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě informuje o výsledcích mimořádného úkolu „Kontrola sanitárních zařízení ve zdravotnických zařízeních“, jež si stanovila na rok 2020 v rámci výkonu státního zdravotního dozoru. Tato kontrola byla zaměřena především na technický stav, vybavenost, pořádek a kapacitu sanitárních zařízení určených pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních. Výkon státního zdravotního dozoru byl soustředěn také na odběry teplé vody určené pro osobní hygienu zaměstnanců, resp. kvalita této teplé vody ověřena pomocí laboratorní analýzy. V odebraných vzorcích teplé vody byla zkoumána především přítomnost bakterie rodu Legionella. Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí. Na rozdíl od jiných běžných vodních mikroorganizmů se dokáže množit při teplotě do 45 °C a prokazatelně přežívá i teplotu 60 °C. Legionella je schopná způsobit vážná onemocnění, např. i zápal plic. Ohroženou skupinou obyvatel jsou přirozeně lidé s oslabenou imunitou a starší osoby. K nákaze může dojít vdechnutím vodního aerosolu (mikroskopických kapének) obsahujícího bakterie Legionelly. Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním vody, nejběžnějším zdrojem takovéhoto aerosolu pak bývají sprchy.

V rámci výkonu státního zdravotního dozoru bylo provedeno celkem 26 kontrol, při kterých bylo odebráno 25 vzorků teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců. Nedostatky v sanitárním zařízení byly zjištěny celkem ve 2 případech. Z celkového počtu odběrů teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců nevyhovělo 6 odběrů požadavkům na kvalitu teplé vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění. Přítomnost bakterie rodu Legionella pak byla prokázána ve 4 případech.

Zjištěné nedostatky byly se zástupci kontrolovaných subjektů, resp. s výrobci teplé vody projednány a byla jim uložena povinnost podat zprávu o odstranění zjištěných nedostatků.

Zveřejněno: 4.8.2020