KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Zdravotní potíže na zotavovacích akcích

Úvod / Občanům / Zdravotní potíže na zotavovacích akcích

KHS MSK Ostrava informuje o mimořádném výskytu gastrointestinálních potíží u 28 účastníků zotavovací akce – tanečního tábora v okresu Frýdek-Místek. Z celkového počtu ubytovaných osob mělo ke dnešnímu dni potíže 26 dětí a 2 výchovní pracovníci. Zdravotní potíže se projevují převážně zvracením, průjmem, u některých dětí subfebrilií a bolestí hlavy. Bezprostředně bylo provedeno epidemiologické šetření na místě samém. Hygienickou kontrolou stravovacího provozu nebyly zjištěny nedostatky ve skladování potravin a manipulaci s nimi, nebyly zjištěny potraviny s prošlou dobou použitelnosti, nebyly zjištěny nedostatky v osobní a provozní hygieně. U hospitalizovaných osob byly odebrány vzorky stolice na bakteriologické a virologické vyšetření; v době šetření byla u jedné dospělé osoby prokázána norovirová nákaza, zbývající vyšetření byla negativní.

Také v okrese Nový Jičín jsme zaznamenali mimořádný výskyt gastrointestinálních potíží u 49 účastníků dětské zotavovací akce. Onemocnění bylo krátkodobé, převažuje zvracení, ojediněle průjem, s teplotami nad 38 °C. Epidemiologickým šetřením v ohnisku nákazy bylo zjištěno, že GIT potíže mělo 49 osob, (42 dětí a 7 dospělých), v současné době všech 42 nemocných dětí bylo odvezeno rodiči domů, nebo hospitalizováno. V rámci šetření proveden SZD stravovacího provozu včetně kuchyně, personál zdráv, bez potíží. Dne 3. 8. odebrány stěry z ploch ve stravovacím provozu, provedeny odběry vzorků vajec, mraženého kuřecího masa – kuřecí prsní řízky. Byly odebrány vzorky pitné vody k bakteriologickému a virologickému vyšetření. V rámci odběrů na bakteriologické vyšetření provedeno 11 odběrů u personálu kuchyně a nemocného údržbáře, zajištěny odběry na virologii u hospitalizovaných dětí. Výsledky všech vyšetření nejsou dosud známy, z odběrů u 1 z dětí byly potvrzeny Noroviry.

Zveřejněno: 4.8.2020