KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Epidemiologická situace v domově pro seniory na území okresu Frýdek-Místek

Úvod / Občanům / Epidemiologická situace v domově pro seniory na území okresu Frýdek-Místek

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě informuje o epidemiologické situaci v Domově pro seniory na území okresu Frýdek-Místek. Celkový počet 64 případů v tomto ohnisku: 29 klientů domova, 30 osob personálu, 4 rodinné kontakty + 1 osoba pravidelně navštěvující přilehlý kostel. KHS MSK Ostrava přijala bezprostředně opatření a vydala mimořádné opatření v celém areálu domova pro seniory, které ukládá provedení ohniskové dezinfekce, provádění průběžné dezinfekce, zákaz návštěv, není dovoleno přijímat nové klienty, zajištění používání ochranných pomůcek, zajištění zdravotního screeningu klientů i personálu atd.

HZS MSK Ostrava bude 5.8. provádět jednorázovou ohniskovou dezinfekci v prostorách veřejnosti přístupného kostela a přilehlých budov. Po dobu trvání mimořádných opatření bude v kostele rovněž platit zákaz bohoslužeb pro veřejnost. Zajištěno provedení odběru PCR testu u kněze a osob, které mu asistují při bohoslužbách. Návštěvníci, kteří se pravidelně účastnili bohoslužeb, budou dohledáni a bude u nich zajištěno provedení odběrů PCR testu.

Zveřejněno: 5.8.2020