KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č.18 a č.19, platným od 7.8.2020 od 12:00 do odvolání

Úvod / Občanům / Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č.18 a č.19, platným od 7.8.2020 od 12:00 do odvolání

KHS MSK Ostrava v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v kraji vydává dvě nová mimořádná opatření. MO č. 18/2020 ruší stávající MO č.16/2020. Nové MO č. 19/2020 ruší MO č. 17/2020. Mimořádné opatření č. 18 zahrnuje převážnou část Moravskoslezského kraje – všechny obce z rozšířenou působností (ORP) v Moravskoslezském kraji, vyjma ORP v okrese Bruntál. Je členěno podobně jako předchozí dokumenty na opatření, postihující určité činnosti, jejichž provozování považujeme z hlediska šíření onemocnění Covid 19 za rizikové. Dochází k dopřesnění podmínek rušeného MO č. 16 a 17 a to v těchto bodech:

  1. Upřesňuje se definice sociálních služeb ve smyslu § 34 zákona č. 108/2006 Sb., do kterých lze přijímat nové osoby pouze s negativním PCR. A to v obou MO.
  2. V případě venkovních hromadných akcí a v případě vnitřních prostor se rovněž nově stanoví výjimka z nošení roušek pro sportovce v rámci organizovaného tréninku nebo zápasu, soutěže apod.
  3. V případě umělých koupališť byla stanovena jednotně kapacita všech umělých koupališť, která bude odrážet velikost daného umělého koupaliště a to tak, že se vypouští maximální počet osob 500, nicméně zůstává zachován limit v podobě 10m2 na osobu.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje nadále situaci v celém kraji monitoruje a denně vyhodnocuje a je připravena sáhnout k dalším úpravám obou mimořádných opatření, pokud to situace umožní, nebo naopak přistoupit k jejich zpřísnění, bude-li to z hlediska prevence infekce nezbytné.

Zveřejněno: 6.8.2020