KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č. 20 a č. 21, platným od 14.8.2020 od 12:00 do odvolání

Úvod / Občanům / Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č. 20 a č. 21, platným od 14.8.2020 od 12:00 do odvolání

KHS MSK Ostrava v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v kraji vydává dvě nová mimořádná opatření. MO č. 20/2020 ruší stávající MO č.18/2020 a č. MO č.19/2020. Nově také vydává mimořádné opatření MO č. 21/2020 pro obce s rozšířenou působností Frýdek–Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec. Mimořádné opatření č. 20 zahrnuje převážnou část Moravskoslezského kraje – všechny obce s rozšířenou působností (ORP) v Moravskoslezském kraji, vyjma ORP v Bruntál, Krnov, Rýmařov, Frýdek–Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost. Je členěno podobně jako předchozí dokumenty na opatření, postihující určité činnosti, jejichž provozování považujeme z hlediska šíření onemocnění Covid 19 za rizikové. Nově tak na území ORP Bruntál, Krnov a Rýmařov nejsou stanovena žádná mimořádná opatření, na ostatním území kraje dochází k rozvolnění opatření, která zůstávají přísnější na území ORP v okrese Frýdek- Místek.

MO č. 20/2020 nově určuje pouze tyto povinnosti:

  • provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
  • nařízení zákazu příjmu nových osob v zařízeních sociálních služeb vymezených v ustanovení § 34 odst.1 písm. d), e), f), g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (tj. v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení), s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.
  • povinnosti provozovatelů maloobchodních prodejen zajistit pravidelné provádění desinfekce nákupních košíků, vozíků a úchopových ploch typu zábradlí, kliky či madla.
  • povinnosti Vězeňské služby České republiky, zajistit, aby návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence probíhaly za splnění následujících pravidel: je zachován odstup mezi návštěvou a obviněným, odsouzeným, chovancem, zaměstnancem Vězeňské služby apod. nejméně 2 metry.

U MO č. 21/2020 na území obcí s rozšířenou působností Frýdek–Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec dochází k uvolnění povinností v těchto oblastech:

  • v omezení konání hromadných akcí ve venkovních a vnitřních prostorách.
  • v omezení provozování vnitřních sportovišť, saun a wellness center, s výjimkou plaveckých bazénů.
  • v omezení provozu provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 00:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny stravovacích služeb.
  • v povinnosti všech osob zaměstnávajících přeshraniční pracovníky.
  • Zveřejněno: 14.8.2020