KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č.22 a č.23, platným od 31.8.2020 od 23:59

Úvod / Občanům / Informace k novým mimořádným opatřením KHS Moravskoslezského kraje č.22 a č.23, platným od 31.8.2020 od 23:59

Denní počty pozitivně diagnostikovaných pacientů s COVID-19 jsou na území ČR relativně vysoké, v pracovní dny dosahují hodnoty kolem 300. Vysoký počet diagnostikovaných případů koresponduje s velkým objemem prováděných testů a odráží šíření nemoci v populaci. V naprosté většině okresů ČR jde o záchyty sporadické, ojedinělé, negenerující nebezpečné a meziregionální clustery. Nejvýznamnějším lokálním ohniskem je za poslední týden Praha, která dosahuje denních průměrných přírůstků větších než 75 (cca 5,8/100 000 obyvatel).

Naproti tomu lokality s dříve zvýšenou nemocností v našem kraji se významně zklidňují a nevykazují žádný růst rizika. Nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, významně nerostou počty hospitalizovaných. Mortalita je velmi nízká a většina případů je bezpříznaková nebo jen s lehkým průběhem. Nejde o nekontrolované plošné šíření regionálního rozsahu.

KHS MSK Ostrava na základě výše uvedených údajů považuje stávající epidemiologickou situaci v kraji za stabilizovanou, kdy ke stabilizaci epidemiologické situace významnou měrou přispěla kontinuálně vydávaná mimořádná opatření v jednotlivých oblastech, která byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě postupně uvolňována.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě s účinností od 31.8.2020 od 23:59 hodin ruší stávající mimořádná opatření č. 20/2020 a č. 21/2020.

KHS MSK upozorňuje, že Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 1.9.2020 znovu zavádí na území České republiky celoplošná opatření, a to v jednotlivých oblastech, které rovněž byly předmětem úpravy mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, kdy tato celostátní opatření korespondují s epidemiologickou situací v kraji a jsou přiměřená výše popsané epidemiologické situaci.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o izolaci a karanténě, nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zákazu a omezení hromadných akcí a omezení překročení státní hranice ČR

Zveřejněno: 28.8.2020