KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace k novému mimořádnému opatření KHS Moravskoslezského kraje č. 29, platnému od 24.102020 od 0:00

Úvod / Občanům / Informace k novému mimořádnému opatření KHS Moravskoslezského kraje č. 29, platnému od 24.102020 od 0:00

V souvislosti s komunitním šířením nákazy Covid-19 na územní Moravskoslezského kraje a zvyšujícímu se riziku zavlečení tohoto onemocnění do zařízení sociálních služeb, kde jsou umístěny zranitelné skupiny obyvatelstva, vydává KHS MSK toto nařízení mimořádného opatření. V rámci evidence počtu osob, které onemocněly nákazou Covid-19, zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje za období 41. týdne a 42. týdne celkem 8480 nových případů nákazy. Je evidována řada lokálních ohnisek nákazy u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, kdy na území Moravskoslezského kraje za posledních 14 dní byla zjištěna lokální ohniska nákazy minimálně u 16 poskytovatelů sociálních služeb.

V Moravskoslezském kraji, prioritně v okrese Ostrava-Město, je i nadále pozorován výrazně zvýšený výskyt onemocnění Covid-19, který přesahuje při 7denní incidenci počet 500 případů na 100 tisíc obyvatel. Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje okolo 18 % z celkového počtu, tento podíl je způsoben primárně zvýšeným výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Zhoršená situace je pozorována i v dalších okresech Moravskoslezského kraje.

Celkově se situace v Moravskoslezském kraji kontinuálně zhoršuje, dochází k nárůstu ve všech hodnocených ukazatelích, nejzávažnějším aspektem výrazně ovlivňujícím finální zařazení do příslušného stupně pohotovosti, je záchyt u seniorní populace, který generuje následný tlak na lůžkovou péči. Z důvodu ochrany rizikových skupin obyvatelstva nařízení mimořádného opatření zavádí zákaz příjmu nových osob (pacientů, uživatelů) do zařízení sociálních služeb s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. Celé znění MO najdete níže.

Mimořádné opatření č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Zveřejněno: 21.10.2020