KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Doplňující informace k mimořádnému opatření KHS Moravskoslezského kraje č. 29/2020

Úvod / Občanům / Doplňující informace k mimořádnému opatření KHS Moravskoslezského kraje č. 29/2020

Cílem tohoto MO je zamezení šíření onemocnění Covid-19 v prostředí zařízení sociálních služeb. Za tímto účelem se zakazuje příjem nových osob v zařízeních sociálních služeb, a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se na chodu těchto zařízení, dále příjem uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí po více než 120 hodinách zpět do sociálních služeb výše specifikovaných a dále příjem nových osob u poskytovatelů následné péče, a to včetně všech nových zaměstnanců a osob podílejících se (včetně všech pomocníků, dobrovolníků) na chodu zařízení těchto poskytovatelů zdravotních služeb, s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny. V případě uživatelů sociálních služeb, kteří se vracejí po více než 120 hodinách zpět do výše specifikovaných sociálních služeb je nezbytné předložit lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 2 dny.

U hospitalizovaných klientů s onemocněním Covid-19 na infekčním oddělení nebo na speciálně zřízené Covid jednotce ve zdravotnickém zařízení a jejich následného propouštění zpět do zařízení sociálních služeb záleží na rozhodnutí konkrétního ošetřujícího lékaře ve zdravotnickém zařízení. Je to tedy na odpovědnosti daného ošetřujícího lékaře, který klienta zařízení sociálních služeb propouští jako uzdraveného nebo pokračujícího následně v karanténě/izolaci. Na tyto osoby se MO č. 29 nevztahuje a nebude pro ně následně vyžadován negativní PCR test.

Informace k Mimořádnému opatření č. 29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 21.10.2020

Zveřejněno: 23.10.2020