KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Informace k novému mimořádnému opatření KHS Moravskoslezského kraje č. 30, platnému od 3. prosince od 0:00

Úvod / Občanům / Informace k novému mimořádnému opatření KHS Moravskoslezského kraje č. 30, platnému od 3. prosince od 0:00

Nově do diagnostiky koronavirové nákazy, způsobené virem SARS-CoV-2 byly zařazeny antigenní testy, které jsou využívány pro aktivní vyhledávání pozitivních, resp. infekčních jedinců v kontextu epidemiologické situace. Současně byly v nařízení stanoveny parametry antigenních testů, kterými lze provádět testování, kdy se musí jednat o antigenní testy (POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ?90% a specificitou ?97%. Z důvodu ochrany rizikových skupin obyvatelstva nařízení zavádí zákaz příjmu nových osob (pacientů, uživatelů) do zařízení sociálních služeb s výjimkou osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny nebo s výjimkou osob, bez klinických příznaků, které předloží potvrzení o absolvování antigenního testu (POC Ag) s certifikací CE IVD a s citlivostí ?90% a specificitou ?97% s negativním výsledkem, které není starší než 48 hodin. Celé znění MO najdete níže.

Mimořádné opatření č. 30/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Zveřejněno: 1.12.2020