KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Odborné semináře s názvem - Běžný hygienický dozor ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče

Úvod / Občanům / Odborné semináře s názvem - Běžný hygienický dozor ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče

Semináře proběhly v měsíci listopadu na třech místech Moravskoslezského kraje:

Ostrava

V kongresovém sále Hotelu Atom v Ostravě – Zábřehu se dne 28.11.2005 konal odborný seminář „Běžný hygienický dozor ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče“, který již podruhé pořádala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Byl určen především středním zdravotnickým pracovníkům ambulantních zařízení. Semináře se zúčastnilo celkem 340 zdravotnických pracovníků, vzhledem ke kapacitě sálu jsme nemohli vyhovět všem zájemcům. Dle programu byla přednesena nová legislativa související s provozem zdravotnických zařízení, novinky v oblasti dezinfekce, epidemiologická situace ve výskytu vybraných nákaz a nejčastější hygienické nedostatky zjišťované při výkonu státního zdravotního dozoru.V příštím roce bychom rádi uspořádali obdobný seminář, na kterém bychom zdravotnické pracovníky informovali o novinkách jak v oblasti legislativy, tak dezinfekčních přípravků.

Prezentace ke stažení:

  • Vyhláška 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hyg. požadavky na provoz ZZ a ÚSP - [PPT - ]
  • Epidemiologická situace ve výskytu vybraných nákaz v Moravskoslezském kraji, očkování zdravotníků, poranění jehlou - [PPT - ]
  • Nejčastější hygienické nedostatky ve zdravotnických zařízeních ambulantní péče - [PPT - ]

Karviná

Protiepidemické oddělení Krajské hygienické stanice, územní pracoviště Karviná, uspořádalo dne 22.11.2005 odborný seminář, určený především pro středně zdravotnický personál ambulantních zařízení okresu Karviná. Nosným tématem bylo seznámení s obsahem vyhlášky č.195, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, která je v platnosti od 1.7.2005 a v návaznosti bylo upozorněno na nejčastější hygienické nedostatky, se kterými se setkávají pracovníci orgánu ochrany veřejného zdraví při svých kontrolách.

Seminář, kterého se zúčastnilo téměř 400 osob, byl zařazen do systému celoživotního vzdělávání zdravotníků.

Frýdek-Místek

Dne 15.11.2005 uspořádalo protiepidemické oddělení územního pracoviště Frýdek-Místek Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve spolupráci s pracovištěm OHL Frýdek-Místek Zdravotního ústavu v Ostravě seminář pro zdravotní sestry a lékaře na téma: „Problematika dezinfekce a sterilizace v ambulantní praxi“

Seminář se konal pod záštitou firmy Ecolab Hygiene s.r.o. Česká společnost pro sterilizaci garantovala účastníkům certifikát s body do systému celoživotního vzdělávání.

Program semináře byl následující:

  • zahájení a úvodní slovo – dr. B.Braunsteinová, KHS MSK
  • vyhláška č. 195/2005 Sb. a její uplatnění v praxi – AHS I. Halešová, KHS MSK
  • předsterilizační příprava – p. J. Iberlová, Nemocnice Třinec, p.o.
  • sterilizace a kontrola sterilizační účinnosti přístrojů – p. J. Krestová, ZÚ
  • novinky v dezinfekci – p. Sádlíková, firma Ecolab Hygiene s.r.o.
  • diskuse

Nejčastější dotazy v diskusi se týkaly manipulace s odpadem, dokumentace sterilizačních procesů, používání testů sterilizace, ředění dezinfekčních prostředků apod.

Semináře se zúčastnilo kolem 140 pozvaných z ambulantních pracovišť, na kterých sami provádějí sterilizaci.

Zveřejněno: 9.12.2005