KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Očkování proti dětské obrně

Úvod / Občanům / Očkování proti dětské obrně

Dětská obrna je infekční onemocnění virového původu, jehož průběh je sice u více než 90% infikovaných osob bezpříznakový, u malého počtu osob pak provázen nespecifickým horečnatým onemocněním nebo zánětem mozkových blan bez obrn. Závažnou je však jeho paretická forma s obrnami kosterních svalů, zejména dolních a horních končetin , která je někdy provázena obrnou dýchacích a polykacích svalů, což může vést až u 10% takto postižených k smrti.

V posledních desetiletích je snahou Světové zdravotnické organizace vymýtit – eradikovat tuto nákazu z lidské populace, obdobně jak se to již podařilo u pravých neštovic. Nedílnou součástí všech opatření, která by měla tento efekt přinést, je pravidelné každoroční očkování dětí živou očkovací látkou, s níž bylo u nás započato v roce 1960. Téhož roku byl v republice zaznamenám poslední případ paretické formy tohoto onemocnění.

V březnu a květnu proběhne v termínech stanovených ministerstvem zdravotnictví ČR celostátní očkování dětí proti dětské obrně. Očkování se uskuteční v době od 13. – 24.3.2006 a od 15. – 26.5. 2006 a týká se na území Moravskoslezského kraje přibližně 38 000 dětí. Poprvé budou očkovány děti narozené v předchozím roce, dále budou ve stejných termínech přeočkovány děti, které základní očkování absolvovaly v loňském roce, případně starší děti, u nichž nebylo úplné očkování dosud ukončeno a to zejména ze zdravotních důvodů, např. pro horečnaté onemocnění v době předchozího zvaní k očkování apod. V květnovém termínu budou také přeočkováni 13letí žáci základních škol, kteří tento věk dosáhli k tomuto termínu očkování.

Očkování je bezpečné a případné nežádoucí projevy (zvýšená teplota, malátnost, nechutenství) jsou zcela výjimečné a po krátké době odezní. Navíc je toto očkování zcela bezbolestné, protože spočívá ve spolknutí příslušného množství očkovací látky podané na lžičce.

Přes uvedené výhody tohoto očkování zůstává část rodičů, kteří tuto účinnou prevenci podceňují a neuvědomují si, že očkování je nejspolehlivější způsob jak ochránit své děti před touto chorobou.

Česká republika patří mezi ty evropském země, které dosahují velmi dobrých výsledků v boji s touto nemocí, ale riziko zavlečení nákazy z endemických oblastí výskytu tohoto onemocnění (Afrika, Asie) stále trvá.

Zveřejněno: 6.3.2006