KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výskyt akutních respiračních infekcí, včetně chřipky, v MS kraji v sezóně 2005 - 2006

Úvod / Občanům / Výskyt akutních respiračních infekcí, včetně chřipky, v MS kraji v sezóně 2005 - 2006

p>Příznivá epidemiologická situace, charakterizovaná relativně nízkou týdenní incidencí ARI odpovídající běžnému sezónnímu navýšení v mimoepidemickém období, trvala nejen koncem roku 2005, ale i v prvních měsících roku 2006.

Vyšší hodnotu než 1 700 nemocných na 100 000 obyvatel překročila nemocnost poprvé v 6. kal. týdnu a na této úrovni, s mírnými odchylkami, setrvala do 14. kal. týdne a následoval její pokles. Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána ve 13. kal. týdnu a představovala 1 931 onemocnění na 100 000 obyvatel, což odpovídá přibližně postižení 23 000 osob v kraji v tomto týdnu. Období prolongovaného mírně zvýšeného výskytu trvalo 9 týdnů ( 6. – 14. KT ) a za tuto dobu onemocnělo v kraji cca 191 000 osob, což je 15,2% populace kraje.

Poměrně příznivé epidemiologické situaci odpovídaly také denně sledované počty ošetřených osob na LSPP a zejména podíl ošetřených pro ARI, který jen zcela výjimečně překročil 40%.

Jak je pro ARI typické, nejvíce postiženou věkovou skupinou byly děti předškolního a školního věku.

V období zvýšeného výskytu ARI byla virologickým oddělením Zdravotního Ústavu v Ostravě prokázána, mimo přítomnosti běžných respiračních agens (M. pneumoniae, adenoviry, RS viry aj.), také účast virů chřipky na etiologii onemocnění, zejména viru chřipky B, který byl v uvedeném období v kraji opakovaně izolován. Účast virů chřipky na etiologii ARI se však výrazně neprojevila a k explozivnímu výskytu epidemie chřipky nedošlo.

Zveřejněno: 24.4.2006