KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Současná epidemiologická situace ve výskytu příušnic v Moravskoslezském kraji

Úvod / Občanům / Současná epidemiologická situace ve výskytu příušnic v Moravskoslezském kraji

Po předchozím loňském zvýšeném výskytu příušnic, který byl zaznamenán zejména na Karvinsku, je současná epidemiologická situace charakterizována tím, že v této oblasti dochází k pozvolnému snížení hlášených onemocnění, avšak v jiných okresech sledujeme jejich nárůst.

Onemocnění příušnicemi jsou hlášena ze všech územních pracovišť KHS, nejvyšší počty hlásí z Frýdecka, Opavska a Ostravy. Významnou část mezi nemocným představují osoby ve věku kolem 20 let, které nebyly očkovány. Z období leden- duben bylo hlášeno 399 případů příušnic, z toho 30% bylo laboratorně potvrzených, takže nelze vyloučit, že mezi onemocněními byly i ta, jejichž původci byly jiné viry či bakterie. Vzhledem k sezonalitě tohoto onemocnění, která připadá na leden – květen, lze předpokládat, že v letních měsících dojde k poklesu těchto onemocnění.

Zveřejněno: 15.5.2006