KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Výskyt akutních respiračních onemocnění

Úvod / Občanům / Výskyt akutních respiračních onemocnění

Epidemiologická situace byla v prvních týdnech loňského roku charakterizována trvale narůstající nemocností akutními respiračními infekcemi, která kulminovala v 7. a 8. kalendářním týdnu. V té době bylo týdně postiženo více než 4000 osob ze 100 000 obyvatel, což představuje přibližně 55 000 nemocných v kraji za 1 týden.

O chřipkové epidemii můžeme hovořit v období od 5. do 10.kalendářního týdne, tj.od konce ledna do 1. týdne března. Této situaci odpovídaly také počty a podíl osob ošetřených pro respirační onemocnění na lékařských službách první pomoci a to zejména ve dnech pracovního volna, kdy byl podíl ošetřených pro respirační infekci v některých týdnech vysoký a dosahoval 70 - 80% všech ošetřených osob.

Nejvíce postiženou věkovou skupinou byly děti předškolního a školního věku, jak je pro akutní respirační infekce typické.

Laboratorní vyšetření nemocných prokázalo cirkulaci chřipkových virů v populaci. Jednalo se zejména o virus chřipky A, antigenně podobným virům, které v minulých letech vyvolaly epidemii chřipky, méně se uplatnil virus chřipky B, avšak na etiologii onemocnění se podílela i řada dalších respiračních virů, jako RS virus, adenoviry aj. V následujících týdnech došlo k pozvolnému poklesu nemocnosti na běžné hodnoty.

Pro očkování zdravotně stigmatizovaných osob, tj. osob trpících závažným chronickým onemocněním srdce a cév, plic, ledvin, dýchacích cest a diabetem bylo pro kraj zajištěno 42 000 dávek vakcíny proti chřipce. Tato očkování prováděli ošetřující lékaři a očkovací látku hradilo MZ ČR. V použitých vakcínách byly obsaženy vakcinální kmeny virů chřipky A a B velmi podobné virům, které vyvolaly epidemii.

V souvislosti s výskytem syndromu akutního selhání dýchacích cest ( SARS ) ve světě, zejména v jihovýchodní Asii a Kanadě, bylo v kraji ( Karvinsko ) vysloveno podezření na toto onemocnění u muže, který se vracel do republiky z Nového Zélandu s mezipřistáním v Singapuru. Po návratu onemocněl akutním respiračním onemocněním, avšak diagnóza SARS nebyla u něj potvrzena a onemocnění skončilo úzdravou.

K opětovnému zvýšení sezónní nemocnosti akutních respiračních infekcí došlo v podzimních a zimních měsících, avšak epidemiologická situace do konce roku byla relativně příznivá a k epidemii chřipky nedošlo. Nemocnost respiračními infekcemi byla do konce roku podstatně nižší než ve stejném období loňského roku.

V současné době, na přelomu ledna a února, byl nadále výskyt akutních respiračních infekcí v kraji poměrně příznivý. Nemocnost odpovídala běžnému sezónnímu výskytu. Větším nebezpečím je však záchyt virů chřipky A zcela odlišného antigenního složení ( H5N1 ) u drůbeže v jihovýchodní Asii. Tento virus vyvolal k dnešnímu dni onemocnění a úhyn drůbeže již v 10 státech a způsobil i několik úmrtí lidí. Řada chovu drůbeže byla v těchto zemích z preventivních důvodů likvidována. Mezilidský přenos nebyl sice ještě prokázán, avšak vlastní nebezpečí spočívá v tom, že může dojít, např. pasážováním přes jiné savce, třeba prasata, k adaptaci viru na člověka. V tom případě by se nákaza mohla šířit přímo mezi lidmi a tento způsob přenosu by představoval možnost explozivního šíření chřipky v lidské populaci, která je k novému typu viru vnímavá.

Zveřejněno: 23.3.2004